Blog

Přihlaste se na Konferenci Insolvence 2016 již nyní a získejte akreditaci za akční cenu

Konference Insolvence 2016 se uskuteční v pátek 10. června v konferenčních prostorách Hotelu Duo v Praze. Na přípravě konference intenzivně pracujeme. Samotný program dostává první jasné obrysy právě v těchto dnech.

Stejně jako v předchozích ročnících bude konferenční den i tentokrát rozdělen do dvou bloků. V rámci dopolední části posluchači shlédnou několik odborných přednášek. Vystoupí zde například místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhut s příspěvkem na téma Standardizace insolvenčních procesů a výstupů. Mimo to posluchačům přiblíží některé z návrhů kolegia místopředsedů krajských soudů, kterého je sám členem.

Zajímavý a také velmi aktuální bude příspěvek místopředsedy českobudějovického krajského soudu JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., který promluví na téma novely insolvenčního zákona. JUDr. Strnad působí mimo jiné i jako člen pracovní skupiny pro insolvenci při Ministerstvu spravedlnosti České republiky, jedná se tedy o odborníka na slovo vzatého.

JUDr. František Púry, Ph.D., předseda trestního kolegia Nejvyššího soudu, přednese příspěvek z odlišné oblasti insolvence. Ve své přednášce se zaměří na vybrané trestněprávní aspekty insolvenčního práva.

V odpolední části programu dáme prostor účastníkům konference. Ke společné diskuzi zasednou nejen vybraní řečníci, ale i další odborníci z praxe, například JUDr. Pavel Staněk nebo Mgr. Daniel Hříbal, MBA. Společně budou odpovídat a diskutovat nad dotazy, které jim položí samotní insolvenční správci. Program tak bude reflektovat ty nejaktuálnější problémy, se kterými se správci při výkonu své praxe setkávají.

Věříme, že konference naváže na trend z předchozích ročníků a i tentokrát se stane efektivní platformou pro sdílení informací mezi insolvenčními správci a dalšími subjekty, které do insolvenčních řízení zasahují.

O spolupráci s dalšími řečníky, kteří by rozšířili tematické spektrum programu, stále jednáme. Sledujte naše webové stránky (www.konferenceinsolvence.cz), na kterých vás o novinkách v programu informujeme. Můžete se zde také přihlásit k odběru informačních emailů, díky kterým vám žádná novinka neunikne.

Nezapomeňte také, že zvýhodněná cena akreditace platí pouze do 30. dubna. Přihlaste se již nyní a mějte tak své místo na Konferenci Insolvence 2016 jisté.

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as