Blog

REISSWOLF – bezpečnost, ochrana, spolehlivost

Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. byla založena v roce 1996 a od této doby trvale působí v oblasti likvidace dokumentů a ostatních datových nosičů. V oboru likvidace zajišťuje provádění bezpečné externí likvidace listinných dokumentů a ostatních nosičů dat jako jsou pevné disky, CD/DVD nosiče, diskety, videokazety a různé druhy plastových karet a mikrofiší dle mezinárodní normy DIN 66399.

V roce 2006 byly služby rozšířeny o archivaci dokumentů a s tím související činnosti. V současné době je vybudován moderní Archivační komplex Klíčany v těsné blízkosti Prahy splňující vysoké bezpečnostní standardy a disponující paletovým, regálovým a trezorovým uložištěm.

Společnost se řídí přísnými bezpečnostními standardy pro nakládání s dokumenty a datovými nosiči, které jsou v rámci systému REISSWOLF® v zásadě jednotné po celé Evropě. V současné době působí společnost REISSWOLF ve více než 30 zemích Evropy.

REISSWOLF trvale dbá na vysoký stupeň bezpečnosti při nakládání se svěřenými dokumenty, je držitelem osvědčení od Národního bezpečnostního úřadu dle ustanovení zákona 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací na stupeň Tajné. Zaměstnanci a technické vybavení, která používá pro likvidaci svěřených materiálů jsou též certifikována Národním bezpečnostním úřadem až do stupně utajení „Přísně Tajné“ včetně. Jsme certifikováni dle normy ISO 9001, 14001, 27001 a ISO 50001.

Ve společnosti je ustanoven bezpečnostní ředitel, který trvale dbá na dodržování bezpečnostních standardů.

Dokumenty a ostatní datové nosiče jsou přepravovány v zabezpečených vozidlech a bezpečnostních kontejnerech REISSWOLF, které poskytují vysoký stupeň bezpečnosti. Je možné zvolit rozměr dle potřeb zákazníka, včetně možnosti nasazení bezpečnostních kontejnerů s elektronickými zámky.

V oblasti archivace se společnost zaměřujeme na poskytování komplexních služeb zákazníkům s cílem dosažení maximální spokojenosti se správou jejich dokumentů.

Celý cyklus pohybu nosičů informací je protokolárně evidován a v případě využití skartačních služeb obdrží každý zákazník „GDPR-certifikát o likvidaci nosičů dat“, případně „Eko informace“ o tom, jak likvidací dokumentů u společnosti REISSWOLF přispěl k ochraně životního prostředí.

Společnost disponuje digitalizačním pracovištěm, kde je schopna převést do digitální podoby dokumenty klientů až do standardu A0.

Systém REISSWOLF je vysoce kvalitní systém, který je bezpečný, komplexní a mimořádně flexibilní s dosahem v rámci celé ČR. www.reisswolf.cz

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as