Přihlášení k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

E-mail byl uložen. Děkujeme za Váš zájem o Konferenci Insolvence.

Objednávka akreditace

Vaše objednávka byla přijata. Faktura Vám bude zaslána na Vámi zadaný e-mail. Těšíme se na setkání na Konferenci Insolvence 2021!

Pokud neobdržíte fakturu v průběhu dvou následujících pracovních dní, zkontrolujte, prosím, schránku Nevyžádané pošty, případně nás neváhejte kontaktovat.

Přihlásit se k odběru novinek
Registrace
Konference Insolvence 2021

Osmý ročník odborné KONFERENCE INSOLVENCE se uskuteční v pátek 15. října 2021 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze.

Špičkoví řečníci z řad soudců, insolvenčních správců, představitelů státní správy, legislativců i neziskových organizací se budou věnovat zásadním tématům napříč oborem.

Srdečně vás zveme.

Wellness hotel STEP ****
Malletova 1141/4
190 00 Praha 9 – Libeň

Jak se do konferenčních prostor dostanete?
  • autem – ulice Malletova 1141 (vjezd z ulice Novovysočanská ulice Skloněná) – parkování na hotelovém parkovišti zdarma, popř. v parkovacím domě za 100 Kč/den
  • metro B-Palmovka a pěšky cca 10 - 15 minut
  • metro B-Vysočanská a bus č. 136 stanice Skloněná
  • metro A-Flora a bus č. 136 stanice Skloněná
  • tram 3,8,12,19 stanice Balabenka a pak cca 8 minut pěšky

Konference Insolvence 2021 - Přednášející
Mgr. Jan Benýšek
Mgr. Jan Benýšek
ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Studoval na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2014. Krátce působil na Magistrátu hl. m. Prahy v pozici poradce primátora hl. m. Prahy, odkud v roce 2015 přešel na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zde zastával mimo jiné funkci vedoucího oddělení insolvenční kontroly, později funkci vedoucího oddělení soudních znalců a tlumočníků na odboru insolvenčním a soudních znalců. V roce 2021 se stal ředitelem tohoto odboru.

Mgr. Eva Bistárová
Mgr. Eva Bistárová
vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního na odboru insolvenčním a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2016–2019 spolupracovala s advokátní kanceláří Z/C/H Legal v.o.s. Od roku 2019 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Jako vrchní ministerský rada odboru insolvenčního a soudních znalců se věnuje především dohledové činnosti nad insolvenčními správci.

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.
Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.
náměstek výkonného ředitele a hlavní právník České bankovní asociace

Je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského studia politologie na Fakultě sociálních věd tamtéž. Dále absolvoval postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 pracoval na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak také jako náměstek výkonného ředitele ČBA. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“.

Mgr. Tomáš Jirmásek
Mgr. Tomáš Jirmásek
soudce Krajského soudu v Praze

Je soudcem od roku 2010 (Okresní soud v Berouně). Od roku 2011 působí u Krajského soudu v Praze na insolvenčním úseku. Před vstupem do justice pracoval v advokacii. O insolvenčním právu pravidelně přednáší a publikuje články. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu vydaného nakladatelstvím C. H. Beck.

Mgr. Rostislav Krhut
Mgr. Rostislav Krhut
soudce Krajského soudu v Ostravě, v současnosti přidělen k Nejvyššímu soudu

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se konkursním soudcem stal v roce 1997. Do letošního roku zastával funkci místopředsedy Krajského soudu v Ostravě. Od dubna 2019 je přidělen k Nejvyššímu soudu. V roce 2013 byl zvolen Právníkem roku 2013 pro oblast insolvenčního práva.

Mgr. Bc. Jan Mašek
Mgr. Bc. Jan Mašek
insolvenční správce se zvláštním povolením, společník advokátní kanceláře Constelius, s. r. o. a kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s.

Ve své praxi je nebo byl zapojen například do projektů insolvenčních řízení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. nebo BLAŽEK PRAHA, a. s. Vystupoval rovněž v pozici hmotněprávního opatrovníka Podřípské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. V minulosti působil jako člen představenstva strojírensko-metalurgické společnosti UNEX, a. s.
Jan Mašek absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je členem České advokátní komory a insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Působí jako společník advokátní kanceláře Constelius, s. r. o. a kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s.

Mgr. Bc. Zita Prošková
Mgr. Bc. Zita Prošková
pracovní a dluhový poradce, Člověk v tísni o.p.s.

Magisterský titul získala na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a bakalářský titul na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v oboru sociální práce. Působí jako sociální pracovník, dluhový poradce a metodik v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. Je lektorem akreditovaných kurzů dluhového poradenství.

doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D
doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D
Of-counsel v advokátní kanceláři JŠK, vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze
David Šmejkal
David Šmejkal
ředitel Poradny při finanční tísni

Vystudoval ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci, sociologii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a veřejnou správu na Cevro institutu. Věnoval se ochraně spotřebitele a nyní dluhovému a insolvenčnímu poradenství. V současnosti působí jako ředitel Poradny při finanční tísni.

JUDr. Jarmila Veselá
JUDr. Jarmila Veselá
advokátka, insolvenční správkyně a zakladatelka společnosti InsolCentrum, s.r.o.

Je advokátka a insolvenční správkyně. Ve své právní praxi se soustředila na krizová řízení – právní poradenství při privatizaci státních podniků, likvidaci podniků, provozovala a prodala za chodu pět průmyslových podniků. V letech 2002–2008 působila jako prezidentka Komory pro krizové řízení a insolvenci v ČR. Účastnila se mezinárodních konferencí o insolvenci a spolupracovala na přípravě nového insolvenčního zákona. V roce 2009 založila společnost InsolCentrum, která se zabývá zpracováním a analýzou dat z insolvenčních řízení.

Mgr. Marek Výborný
Mgr. Marek Výborný
poslanec PS PČR, předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení

Od roku 2001 učitel na gymnáziu v Pardubicích, v letech 2012–2020 působil jako jeho ředitel. Byl aktivní v komunální a krajské politice jako zastupitel a člen Rady města Heřmanův Městec a dlouholetý člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje. Odborně se věnuje zvláště problematice vzdělávání v ČR. V roce 2017 byl zvolen za KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny PČR, kde se stal mimo jiné členem ústavně právního výboru a předsedou podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V letech 2019–2020 byl předsedou KDU-ČSL. Kromě oblasti střetu zájmů, Ústavy a volebních zákonů se intenzivně věnuje právě problematice oddlužení a exekucí. Moderoval sněmovní diskusi nad poslední novelou insolvenčního zákona a v současné době rozsáhlou novelu exekučního řádu a OSŘ. Je autorem řady pozměňovacích návrhů směřujících ke zlepšení exekučního prostředí v ČR.

JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D.
JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D.
vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR

Je absolventem magisterského i doktorského studia na Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ve své legislativní praxi a publikační činnosti se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva. Od roku 2017 je národním expertem v pracovní skupině Rady EU zabývající se směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci, účastník insolvenční pracovní skupiny UNCITRAL, poté byl pověřen přípravou transpozice druhé šance a preventivní restrukturalizace. Je spoluautorem komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018), komentáře k insolvenčnímu zákonu (2019) a komentáře k lex covid (2020). V současnosti působí jako interní doktorand a vyučující na katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE.

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský
člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, člen Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců

Advokát od roku 1991. Expert na správu korporací, restrukturalizaci a insolvenci. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. Jako první v České republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Pracuje na nejvýznamnějších případech korporátních úpadků (Sazka, OKD, Vítkovice, ČSA, ARCA). V minulosti působil jako soudce. Je předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory. Působí jako předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Je členem senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. V letech 2013–2021 byl členem Legislativní rady vlády České republiky. Je spoluautorem velkého Komentáře Insolvenčního zákona a Komentáře Zákona o advokacii. Získal celojustiční ocenění Právník roku 2017.

Mgr. Lukáš Pachl
Mgr. Lukáš Pachl
moderátor konference, insolvenční správce, spoluautor několika vydání Komentáře insolvenčního zákona

Je absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně. V současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Konference Insolvence 2020 - Akreditace

Základní cena:

5 490 Kč *

Zákaznická cena:

(pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®)

4 990 Kč *

Early bird:

3 990 Kč *

* Early bird cena je platná při zakoupení a zaplacení akreditace do 31. 8. 2021.
* Cena zahrnuje vstup na konferenci, kompletní materiály, občerstvení, oběd, záznam konference a sborník.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Registrace
Konference Insolvence 2021 - Partneři

Prokonzulta Rowan Česká justice Poradna při finanční tísni

Konference Insolvence 2021 - Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as

Přihlásit se k odběru novinek