Přejít na stránku Konference Insolvence 2021 >>>

Konference Insolvence 2018 - termín Konference Insolvence 2018 - místo konání

Pátý ročník Konference Insolvence se uskuteční dne 8. června 2018 v konferenčních prostorách Hotelu DUO v Praze. V rámci konference zaměřené na oblast insolvenčního práva a s ním spojených otázek se představí zajímaví řečníci z řad zástupců soudů, insolvenčních správců a dalších institucí, které do procesu insolvenčních řízení vstupují.

Na konferenci srdečně zveme všechny insolvenční správce i jejich asistenty, advokáty, koncipienty, zástupce realitních kanceláří, dražebníků, exekutorů, ministerstev a samozřejmé také všechny zájemce z řad odborné veřejnosti. Akce tímto způsobem stejně jako v předchozích ročnících vytváří platformu pro výměnu informací mezi všemi subjekty, které v rámci insolvenčních řízení spolupracují, a to napříč jednotlivými kraji České republiky.Hotel DUO
Teplická 492/19
190 00 Praha 9

Jak se do konferenčních prostor dostanete?
MHD

V těsné blízkosti hotelu se nachází stanice metra Střížkov. Dostanete se sem linkou C.

Autem – parkovací možnosti

Parkování je možné na placeném parkovišti přímo u hotelu nebo zdarma v přilehlých ulicích.

mapa

Přednášející

Na Konferenci Insolvence 2018 vystoupí řada významných osobností působících v oblasti insolvenčního práva.

Mgr. David Jakub Hošek
koordinátor insolvenční legislativy, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Téma: Oddlužení: nepřítel a svůdce? - několik úvah na okraj debat o oddlužovací novele
Mgr. Rostislav Krhut
místopředseda Krajského soudu v Ostravě
Téma: SJM v oddlužení a Závěrečná fáze oddlužení splátkovým kalendářem
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP a vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze
Téma: Preventivní restrukturalizace korporací a oddlužení podnikatelů – legislativní návrhy EU
JUDr. David Uhlíř
soudce Ústavního soudu České republiky
Téma: Insolvence v judikatuře Ústavního soudu
JUDr. Michal Žižlavský
člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců
Téma: Odměny insolvenčních správců a novela insolvenčního zákona - představy a realita
Panelová diskuze:
Mgr. Ing. Eva Hepperová
insolvenční správkyně se zvláštním povolením a předsedkyně Unie spolku insolvenčních správců
Mgr. David Jakub Hošek
koordinátor insolvenční legislativy, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Mgr. Rostislav Krhut
místopředseda Krajského soudu v Ostravě

Témata

Oddlužení: nepřítel a svůdce? - několik úvah na okraj debat o oddlužovací novele
Mgr. David Jakub Hošek
Vláda A. Babiše v demisi předložila do Poslanecké sněmovny k projednání novelu insolvenčního zákona, která má rozšířit přípustnost oddlužení i na osoby, které se v současnosti nacházejí v dluhové pasti. Tato novela byla znovu předložena v totožném znění jako v minulém volebním období, navzdory tomu, že je od počátku vnímána kontroverzně. Co znamená ono „nulové oddlužení“, pro jaké dlužníky je dostupné, jaké věřitele může zasáhnout a co o „oddlužení za nulu“ vědí v zahraniční? A nebyly ve veřejné debatě o novele zamlčeny některé její důležité části?
SJM v oddlužení
Mgr. Rostislav Krhut
Nástin specifického dopadu oddlužení na institut SJM.
Závěrečná fáze oddlužení splátkovým kalendářem
Mgr. Rostislav Krhut
Rušení oddlužení, přiznávání osvobození, nedokončené zpeněžování, neukončené incidenční spory.
Preventivní restrukturalizace korporací a oddlužení podnikatelů – legislativní návrhy EU
JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Na konci roku 2016 předložila Evropská komise návrh nové směrnice (dokument COM(2016)/723 final), která by v EU poprvé harmonizovala podmínky, za nichž mají být podnikatelům (zejména korporacím) k dispozici preventivní, soudem podporované procesy směřující k dosažení restrukturalizace jejich kapitálové struktury mimo formální insolvenční řízení. Návrh rovněž předkládá harmonizovaná pravidla pro oddlužení podnikatelů – fyzických osob. Předmětem příspěvku bude informace o průběhu a dosavadních výsledcích legislativního procesu v EU a jeho očekávatelných dopadech na české právo úvěrových vztahů.
Insolvence v judikatuře Ústavního soudu
JUDr. David Uhlíř
Rozhodnutí RAVAK a.s. – poctivost reorganizace a odůvodnění jejího povolení, věc CE WOOD, a.s. – přípustnost stížnosti proti nemeritornímu rozhodnutí, Nález Pl. ÚS 17/15 - návrh senátorů na zrušení povinnosti fyzické přítomnosti insolvenčního správce v provozovně, Nález Pl. ÚS 22/16 – přikázání incidenčního sporu jinému soudci.
Odměny insolvenčních správců a novela insolvenčního zákona - představy a realita
JUDr. Michal Žižlavský
Příspěvek se věnuje změnám, které přináší návrh novely insolvenčního zákona (parlamentní tisk č. 71). Zabývá se dopady navrhovaných změn do praxe. Novela zvyšuje objem práce insolvenčních správců. Chybí debata o tom, jak je zabezpečeno financování nových procesů, personálních kapacit a materiálního vybavení správců. V rámci příspěvku bude představeno odborné stanovisko k výši odměn insolvenčních správců. Jeho zpracování zadala Asociace insolvenčních správců, aby zahájila kvalifikovanou diskuzi. Vychází z analýzy veřejných dat a rozsáhlého interního šetření, provedeného mezi insolvenčními správci.

Program

V rámci programu Konference Insolvence 2018 zazní příspěvky na zajímavá i aktuální témata:

8:45 – 09:00 Zahájení Konference Insolvence 2018
09:00 – 09:45 JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.

Preventivní restrukturalizace korporací a oddlužení podnikatelů – legislativní návrhy EU

09:45 – 10:30 JUDr. David Uhlíř

Insolvence v judikatuře Ústavního soudu

10:30 – 11:00 Přestávka
11:00 – 11:45 JUDr. Michal Žižlavský

Odměny insolvenčních správců a novela insolvenčního zákona - představy a realita

11:45 – 12:30 Mgr. Rostislav Krhut

SJM

12:30 – 13:30 Přestávka na oběd
13:30 – 14:15 Mgr. Rostislav Krhut

Končící oddlužení

14:15 – 15:45 Mgr. David Jakub Hošek

Oddlužení: nepřítel a svůdce? - několik úvah na okraj debat o oddlužovací novele

15:45 – 16:15 Přestávka
16:15 – 17:15

Panelová diskuze pod vedením Mgr. Tomáše Valáška

v panelové diskuzi zasednou:

Mgr. Rostislav Krhut, Mgr. David Jakub Hošek, Mgr. Ing. Eva Hepperová
17:15 Ukončení Konference Insolvence 2018

Akreditace

V ceně akreditace je zahrnuto:

Vstupenka
na konferenci
plus
záznam
z konference
plus
písemně zpracované odpovědi
na dotazy
občerstvení
oběd + coffee break
plus
materiály
zdarma

Základní cena:

5 490 Kč *

Zákaznická cena:

(pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®)

4 990 Kč *

* Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Partneři

Hlavní mediální partner

Právní rádce

Mediální partneři

Konkursní noviny Insolvenční zóna Wolters Kluwer

Partneři

UniCredit Bank Vilímková Dudák & Partners Prokonzulta Sagit právní a ekonomické nakladatelství

O spolupráci s dalšími mediálními partnery a partnery jednáme.

Blog

UniCredit Bank opět zvýhodnila a rozšířila bankovní služby pro insolvenční správce

UniCredit Bank je tradičním partnerem všech právníků a dalších profesionálů v Česku. Služeb této banky využívá více než tři čtvrtiny notářů a téměř polovina advokátů a advokátních kanceláří působících v ČR. Dlouhodobě úspěšná je banka také v obsluze insolvenčních správců, kterým nabízí jedny z nejlepších podmínek na trhu. A právě na nabídku pro insolvenční správce jsme se zeptali Pavla Šupíka, manažera Kompetenčního centra pro svobodná povolání UniCredit Bank. číst více

REISSWOLF – bezpečnost, ochrana, spolehlivost

Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. byla založena v roce 1996 a od této doby trvale působí v oblasti likvidace dokumentů a ostatních datových nosičů. V oboru likvidace zajišťuje provádění bezpečné externí likvidace listinných dokumentů a ostatních nosičů dat jako jsou pevné disky, CD/DVD nosiče, diskety, videokazety a různé druhy plastových karet a mikrofiší dle mezinárodní normy DIN 66399. číst více

Konference Insolvence 2019

KONFERENCE INSOLVENCE je již tradiční jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva a je vrcholem našich vzdělávacích akcí. Za dobu své existence si získala pevnou pozici na poli odborných akcí v oblasti insolvence. číst více

Konference Insolvence 2018

Na Konferenci Insolvence 2018, která byla jubilejní a již pátá v pořadí, jsme v pátek 8. června 2018 v pražském hotelu Duo přivítali přes sto třicet zájemců o aktuální informace z oblasti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila také řada advokátů, advokátních koncipientů, studentů právnických oborů, ekonomů, zástupců vzdělávacích, věřitelských či znaleckých institucí. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů, Ústavního soudu i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR. číst více

Konference Insolvence 2017 přinesla pestrý program

V pořadí již čtvrtý ročník specializované celodenní konference věnované problematice insolvenčního práva se konal v pátek 19. května v konferenčním sále Hotelu Duo v Praze. V publiku Konference Insolvence 2017 se sešlo na sto padesát posluchačů z řad insolvenčních správců a jejich asistentů, advokátů, koncipientů i studentů právnických oborů, zástupců vzdělávacích, věřitelských či znaleckých institucí a... číst více

Konference Insolvence 2017 se koná již 19. května v Praze

V pátek 19. května se v Praze sejdou nejen odborníci na insolvenční právo z řad zástupců soudů, Ministerstva spravedlnosti i dalších institucí, ale také zástupci insolvenčních správců, věřitelských subjektů či znaleckých ústavů. Stanou se součástí Konference Insolvence 2017, čtvrtého ročníku odborné konference zaměřené na insolvenční právo. Registrujte se na Konferenci Insolvence 2017 již nyní a buďte také u toho. Dopolední část... číst více

KONFERENCE INSOLVENCE 2017: 19. KVĚTNA V PRAZE

Čtvrtý ročník Konference Insolvence se koná v pátek 19. května 2017 v konferenčních prostorách pražského hotelu Duo. Konference Insolvence je již tradičně jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Na konferenci srdečně zveme všechny insolvenční správce, advokáty a koncipienty, zástupce znaleckých ... číst více

Konference Insolvence 2016 především na téma novely insolvenčního zákona

Při příležitosti třetího ročníku Konference Insolvence se v pátek 10. června 2016 v konferenčních prostorách pražského Hotelu Duo sešlo přes sto insolvenčních správců a jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ekonomů i zástupců věřitelských společností. Celodenní program jim nabídl pásmo odborných přednášek i možnost diskuze... číst více

Audiozákony – poslouchejte právní předpisy kdekoli a kdykoli

Partnerem Konference Insolvence 2016 se staly nově Audiozákony, za nimiž stojí advokátní kancelář Hartman, Rychnovská. Sdružení advokátů se rozhodlo vytvořit Audiozákony, především z důvodu, že jim samotným znění právních předpisů ve zvukové podobě zkrátka chybělo. Projekt vznikl z přesvědčení, že možnost poslechu znění... číst více

Přihlaste se na Konferenci Insolvence 2016 již nyní a získejte akreditaci za akční cenu

Konference Insolvence 2016 se uskuteční v pátek 10. června v konferenčních prostorách Hotelu Duo v Praze. Na přípravě konference intenzivně pracujeme. Samotný program dostává první jasné obrysy právě v těchto dnech. Stejně jako v předchozích ročnících bude konferenční den i tentokrát rozdělen do dvou bloků. V rámci dopolední části... číst více

Konference Insolvence 2015 získala pozitivní ohlasy

Konference Insolvence 2015 hostila v Praze v pátek 12. června více než sto dvacet zájemců o aktuální informace z oblasti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila také řada advokátů, advokátních koncipientů, ekonomů i zástupců velkých věřitelských společností. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů... číst více

Panelové diskuze se zúčastní také zástupkyně Ministerstva spravedlnosti

Právě v těchto dnech vrcholí přípravy Konference insolvence 2015. Konference proběhne již příští týden 12. června v Konferenčním centru City v Praze. Do poslední chvíle ladíme jak nejmenší detaily průběhu celého dne, tak samotný program. Mimo avizovaných řečníků a účastníků panelové diskuze nově přislíbila svou účast také Mgr. Pavla Plachá, zástupkyně legislativního odboru... číst více

Přípravy Konference Insolvence 2015 pokračují

Stále pracujeme na přípravách Konference Insolvence 2015. Sestavením programu totiž přípravy zdaleka nekončí, spíše začínají. Dále tak pracujeme na zajištění technického vybavení, občerstvení, připravujeme pro Vás nové materiály v podobě konferenčních desek, včetně podkladů k jednotlivým přednáškám, sestavujeme osnovu témat pro panelovou diskuzi a pilujeme spolupráci s partnery... číst více

Panelová diskuze a zajímavé přednášky

Stejně jako loni i letos zůstává hlavním cílem Konference Insolvence vytvořit prostor pro výměnu informací mezi insolvenčními správci, soudci a dalšími účastníky insolvence napříč celou republikou. Program bude zaměřen na aktuální otázky a problémy, se kterými se můžete ve své praxi setkat a které musíte v rámci výkonu činnosti řešit... číst více

Připravujeme Konferenci Insolvence 2015

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník Konference Insolvence, tentokrát s označením roku 2015. Konference Insolvence 2015 proběhne v pátek 12. června v Konferenčním Centru CITY, v Praze na Pankráci. Těšit se můžete na zajímavý program, v průběhu kterého pohovoří řada odborníků z praxe na zajímavá témata... číst více

Fotogalerie

foto-01 foto-02 foto-03 foto-04 foto-05 foto-06

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as

Přihlásit se k odběru novinek