Blog

Konference Insolvence 2015 získala pozitivní ohlasy

Konference Insolvence 2015 hostila v Praze v pátek 12. června více než sto dvacet zájemců o aktuální informace z oblasti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila také řada advokátů, advokátních koncipientů, ekonomů i zástupců velkých věřitelských společností. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů a zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR.

Dopolední část programu byla věnovaná ryze odborným přednáškám. Předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Luboš Dörfl pohovořil o plánovaných změnách insolvenčního zákona, především pak o změnách vedoucích ke zvýšení ochrany poctivého věřitele a k zamezení spekulativních návrhů.

Zástupkyně Spolku moravských insolvenčních správců Ing. Mgr. Eva Hepperová posluchačům blíže představila problematiku DPH v insolvenčních řízeních a vysvětlila, jak postupovat v případech, kdy se insolvenční správce v průběhu trvání insolvenčního řízení stane z neplátce DPH plátcem a pobírá zálohy na odměnu, ze kterých však neodvádí DPH.

Po krátké přestávce pokračoval se svou přednáškou v odborném programu Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě. Jeho příspěvek pojednával o příjmech v oddlužení a jejich klasifikaci. Pozornost byla věnována především jistým specifikům, s jakými je nutné k jednotlivým příjmům přistupovat.

Předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců JUDr. Michal Žižlavský přednášel o testech insolvence korporací a o rozhodovacích analýzách. Objasnil podstatu i pozitivní dopad povinnosti manažerů provádět testy insolvence před nakládáním se zdroji korporací a představil nástroje insolvenčních správců a věřitelů, které mohou použít pro dosažení navrácení odčerpaných prostředků zpět do majetkové podstaty dlužníka.

V poledne se účastníci mohli občerstvit přímo v prostorách konferenčního centra CITY a vybrat si z pestré nabídky obědového rautu. Odpolední program pokračoval po přestávce panelovou diskuzí, jejíž první část byla zaměřená výhradně na připravovanou novelu insolvenčního zákona. A ve druhé části byly projednány aktuální otázky insolvenčního řízení.

Čtyřlístek odborníků, kteří se svým samostatným příspěvkem vystoupili již dopoledne, doplnili při panelové diskuzi JUDr. Tomáš Zadražil, soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, Mgr. Jan Kozák, místopředseda Krajského soudu v Brně, JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, a Mgr. Pavla Plachá, zástupkyně legislativního odboru pro insolvenční právo Ministerstva spravedlnosti ČR.

Mezi zúčastněnými panovala od zahájení konference až do jejího konce velmi příjemná nálada. Kromě zajímavého programu se mohli účastníci těšit také ze společného setkání s kolegy z oboru a z perfektního organizačního zajištění celé akce. Pozitivní ohlasy jsme od účastníků dostali pomocí krátkých dotazníků, ale i přímo, a to bezprostředně po ukončení konference, tak i dodatečně prostřednictvím řady emailů i telefonátů.

Děkujeme všem účastníkům konference, váženým hostům, kteří přijali naše pozvání, přednášejícím, bez kterých by se konference nemohla uskutečnit, a také partnerům, díky jejichž podpoře jsme mohli konferenci uspořádat.

Konferenci Insolvence 2015 uspořádala za podpory partnerů společnost Insolvence 2008, a.s. ve spolupráci s ČAK a zájmovými organizacemi insolvenčních správců.

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as