Přihlášení k odběru novinek

Přihlášením k odběru novinek souhlasím se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení

E-mail byl uložen. Děkujeme za Váš zájem o Konferenci Insolvence.

Přihlásit se k odběru novinek
Konference Insolvence 2021 Sekce pro účastníky konference

Osmý ročník odborné KONFERENCE INSOLVENCE se uskuteční v pátek 15. října 2021 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze.

Špičkoví řečníci z řad soudců, insolvenčních správců, představitelů státní správy, legislativců i neziskových organizací se budou věnovat zásadním tématům napříč oborem.

Srdečně vás zveme.

Wellness hotel STEP ****
Malletova 1141/4
190 00 Praha 9 – Libeň

Jak se do konferenčních prostor dostanete?
  • autem – ulice Malletova 1141 (vjezd z ulice Novovysočanská ulice Skloněná) – parkování na hotelovém parkovišti zdarma, popř. v parkovacím domě za 100 Kč/den
  • metro B-Palmovka a pěšky cca 10 - 15 minut
  • metro B-Vysočanská a bus č. 136 stanice Skloněná
  • metro A-Flora a bus č. 136 stanice Skloněná
  • tram 3,8,12,19 stanice Balabenka a pak cca 8 minut pěšky

Konference Insolvence 2021 - Program
Konference Insolvence 2021 - Přednášející
Mgr. Jan Benýšek
Mgr. Jan Benýšek
ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
Téma: Dohledová činnost Ministerstva spravedlnosti včetně rotačního systému určování insolvenčních správců

Studoval na Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald a na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kterou absolvoval v roce 2014. Krátce působil na Magistrátu hl. m. Prahy v pozici poradce primátora hl. m. Prahy, odkud v roce 2015 přešel na Ministerstvo spravedlnosti ČR. Zde zastával mimo jiné funkci vedoucího oddělení insolvenční kontroly, později funkci vedoucího oddělení soudních znalců a tlumočníků na odboru insolvenčním a soudních znalců. V roce 2021 se stal ředitelem tohoto odboru.

Dohledová činnost Ministerstva spravedlnosti včetně rotačního systému určování insolvenčních správců
Cílem příspěvku je seznámit posluchače s aktuálními otázkami dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti a jeho preventivním působením na řádný výkon činnosti insolvenčních správců z pozice orgánu dohledu. Příspěvek přibližuje právní rámec a předmět výkonu dohledu nad dodržováním povinností stanovených insolvenčním správcům zejména insolvenčním zákonem a zákonem o insolvenčních správcích. Jednotlivé oblasti výkonu dohledu jsou doplněny příklady jednotlivě či opakovaně porušovaných povinností insolvenčními správci. Příspěvek dále seznamuje posluchače se základními aspekty a praktickými poznatky fungování rotačního systému určování insolvenčních správců.

Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander J. Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.
Prof., Prof. zw., Dr. et Mgr. Ing. (oec) Alexander J. Bělohlávek, prof. hon., dr.h.c.
advokát, vysokoškolský profesor a rozhodce

Profesor Bělohlávek vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ekonomickou fakultu a současně studoval na Ústavu mezinárodního práva a mezinárodních vztahů při UK v Praze. Vědeckou hodnost získal v roce 1993 v oboru civilní právo. Je profesorem ekonomie a profesorem mezinárodního práva a mezinárodního práva soukromého. Zabývá se především mezinárodním právem soukromým a procesním, mezinárodním a evropských insolvenčním právem, jakož i rozhodčím řízením a mezinárodními financemi. Byl prezidentem Světové asociace právníků – WJA – ve Washingtonu D. C. V letech 2009 – 2018 byl členem Mezinárodního rozhodčího soudu při ICC v Paříži, je místopředsedou Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, členem poradního sboru Mezinárodního rozhodčího soudu při Hospodářské komoře Rakouska, rozhodcem u stálých rozhodčích institucí ve Vídni, Varšavě, Moskvě, Minsku, Kišiněvě, Kyjevě, Vilniusu, Lublani, Záhřebu, Sofii, Bukurešti, Alma-Atě, Kuala Lumpur, v Pekingu, Shezhneu, Habiru a dalších. Byl předsedou nebo členem rozhodčích senátů ve více než 600 sporech a je autorem nebo spoluautorem více než 150 monografií a více než 400 dalších publikovaných prací, včetně komentářů k evropskému insolvenčnímu nařízení č. 1346/2000, jakož i nařízení 2015/848, které vyšly v několika jazycích.

Mgr. Eva Bistárová
Mgr. Eva Bistárová
vrchní ministerský rada oddělení insolvenčního na odboru insolvenčním a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR
Téma: Dohledová činnost Ministerstva spravedlnosti včetně rotačního systému určování insolvenčních správců

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2016–2019 spolupracovala s advokátní kanceláří Z/C/H Legal v.o.s. Od roku 2019 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Jako vrchní ministerský rada odboru insolvenčního a soudních znalců se věnuje především dohledové činnosti nad insolvenčními správci.

Dohledová činnost Ministerstva spravedlnosti včetně rotačního systému určování insolvenčních správců
Cílem příspěvku je seznámit posluchače s aktuálními otázkami dohledové činnosti Ministerstva spravedlnosti a jeho preventivním působením na řádný výkon činnosti insolvenčních správců z pozice orgánu dohledu. Příspěvek přibližuje právní rámec a předmět výkonu dohledu nad dodržováním povinností stanovených insolvenčním správcům zejména insolvenčním zákonem a zákonem o insolvenčních správcích. Jednotlivé oblasti výkonu dohledu jsou doplněny příklady jednotlivě či opakovaně porušovaných povinností insolvenčními správci. Příspěvek dále seznamuje posluchače se základními aspekty a praktickými poznatky fungování rotačního systému určování insolvenčních správců.

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.
Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.
náměstek výkonného ředitele a hlavní právník České bankovní asociace

Je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského studia politologie na Fakultě sociálních věd tamtéž. Dále absolvoval postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998–2011 pracoval na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak také jako náměstek výkonného ředitele ČBA. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“.

Ing. Dan Jiránek
Ing. Dan Jiránek
ředitel sekce pro projekty a inovativní přístupy Svazu měst a obcí ČR
Téma: Anketa k postojům starostů k zadlužení občanů a chystaná novela insolvenčního zákona

Je absolventem VŠB Ostrava a postgraduální kurzu Phare na Univerzitě Karlově v oboru veřejná správa. Jeho kariéra je od začátku spojena s místní samosprávou. V letech 1998 – 2004 zastával post náměstka primátora statuárního města Kladna pro oblast životního prostředí a rozvoje, v letech 2004 – 2014 a znovu v letech 2018 – 2020 pak post samotného primátora.
Ve svazu města a obcí ČR působí od roku 2000, mezi lety 2014 – 2018 na pozici výkonného ředitele a zástupce výkonného ředitele. Věnoval se připomínkování zákonů včetně jednání o připomínkách na úrovni náměstků ministrů a ministrů. Organizoval vzdělávací semináře pro představitele obcí, na kterých současně přednášel. V současné době zastává funkci ředitel sekce pro projekty a inovativní přístupy Svazu měst a obcí ČR.

Anketa k postojům starostů k zadlužení občanů a chystaná novela insolvenčního zákona
JUDr. Jarmila Veselá (InsolCentrum) a Ing. Dan Jiránek (Svaz měst a obcí ČR) budou prezentovat výsledky ankety postoje starostů k řešení zadluženosti občanů. Významný vzorek téměř 100 % starostů všech obcí v ČR zaujal jednoznačně nesouhlasný postoj k plošnému zadlužování a ke zmírňování podmínek pro osvobození od dluhů.

Mgr. Tomáš Jirmásek
Mgr. Tomáš Jirmásek
soudce Krajského soudu v Praze
Téma: Odměna insolvenčního správce (překvapivě překvapivé případy)
Téma: Postižitelnost jednoho typického příjmu v oddlužení (řádná odměna za mimořádný pracovní výkon)

Je soudcem od roku 2010 (Okresní soud v Berouně). Od roku 2011 působí u Krajského soudu v Praze na insolvenčním úseku. Před vstupem do justice pracoval v advokacii. O insolvenčním právu pravidelně přednáší a publikuje články. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu vydaného nakladatelstvím C. H. Beck.

Odměna insolvenčního správce (překvapivě překvapivé případy)
Příspěvek odměna insolvenčního správce se věnuje běžným případům, u nichž je však způsob výpočtu odměny zpravidla volen (překvapivě) chybně anebo u nichž existuje vícero prosazovaných judikaturních řešení.

Postižitelnost jednoho typického příjmu v oddlužení (řádná odměna za mimořádný pracovní výkon)
Příspěvek se věnuje insolvenčnímu šlágru roku 2021 – Covid odměnám pracovníků za práci se zvýšeným rizikem nákazy nemocí Covid-19. Představeno bude pět základních variant řešení, které se v uplynulých deseti měsících objevily, jakož i odhad řešení pro podzim 2021.

Lukáš Kolářík
Lukáš Kolářík
poslanec PS PČR

Lukáš Kolářík je pirátský expert na problematiku exekucí a insolvencí, místopředseda Výboru pro bezpečnost, člen Výboru pro sociální politiku, předseda Podvýboru pro informační technologie a dávkové systémy, člen Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, člen Podvýboru pro ochranu spotřebitele. V uplynulém volebním období byl předkladatelem novely exekučního řádu a dalších zákonů a pozměňovacích návrhů týkajících se exekucí a insolvencí.

PhDr. Pavel Körner, Ph.D.
PhDr. Pavel Körner, Ph.D.
předseda Spolku Severočeských insolvenčních správců, insolvenční správce

Je ekonom a insolvenční správce, emeritní bankéř. Působí jako předseda Spolku Severočeských insolvenčních správců a ohlášený společník ve společnosti AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

Mgr. Rostislav Krhut
Mgr. Rostislav Krhut
soudce Krajského soudu v Ostravě, v současnosti přidělen k Nejvyššímu soudu
Téma: Neúspěšný konec oddlužení
Téma: Netypické příjmy v oddlužení

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se konkursním soudcem stal v roce 1997. Do letošního roku zastával funkci místopředsedy Krajského soudu v Ostravě. Od dubna 2019 je přidělen k Nejvyššímu soudu. V roce 2013 byl zvolen Právníkem roku 2013 pro oblast insolvenčního práva.

Neúspěšný konec oddlužení
Příspěvek pojedná o některých aktuálních poznatcích o konci oddlužení neúspěšného či s nízkou mírou uspokojení věřitelů, mimo jiné též o změně v rozsahu situací, kdy věřitel získá i po oddlužení exekuční titul.

Netypické příjmy v oddlužení
Příspěvek obecně vymezí metodiku zacházení s příjmy v oddlužení a aplikuje ji na situace spojené se škodou způsobenou tornádem a na některé příjmy z podnikání.

Mgr. Bc. Jan Mašek
Mgr. Bc. Jan Mašek
insolvenční správce se zvláštním povolením, společník advokátní kanceláře Constelius, s. r. o. a kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s.

Ve své praxi je nebo byl zapojen například do projektů insolvenčních řízení KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a. s. nebo BLAŽEK PRAHA, a. s. Vystupoval rovněž v pozici hmotněprávního opatrovníka Podřípské nemocnice s poliklinikou Roudnice n. L., s. r. o. V minulosti působil jako člen představenstva strojírensko-metalurgické společnosti UNEX, a. s.
Jan Mašek absolvoval studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Policejní akademii ČR. Je členem České advokátní komory a insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Působí jako společník advokátní kanceláře Constelius, s. r. o. a kanceláře insolvenčního správce AZAM – insolvence, v. o. s.

Mgr. Bc. Zita Prošková
Mgr. Bc. Zita Prošková
pracovní a dluhový poradce, Člověk v tísni o.p.s.
Téma: Současné změny v exekucích a jejich vliv na oddlužení

Magisterský titul získala na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a bakalářský titul na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v oboru sociální práce. Působí jako sociální pracovník, dluhový poradce a metodik v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. Je lektorem akreditovaných kurzů dluhového poradenství.

Současné změny v exekucích a jejich vliv na oddlužení
Obsahem přednášky je představení nejvýznamnějších změn, které přinesl zákon č. 286/2021 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, zamyšlení nad využitelností jednotlivých změn v praxi a vliv těchto změn na případné oddlužení.

doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Richter, LL.M., Ph.D.
advokát v advokátní kanceláři JŠK, vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze
Téma: Vybrané otázky z preventivní restrukturalizace

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr.) v roce 1994, v roce 1996 získal postgraduální titul LL.M. na Středoevropské univerzitě, postgraduální tituly Ph.D. (2002) a JUDr. (2005) získal na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2011 až 2014 byl profesorem na nizozemské Radboud University Nijmegen, kde byl držitelem Chair in Cross-Border Corporate Insolvency Law. V roce 2018 byl na Vysoké škole ekonomické v Praze jmenován docentem pro obor obchodní právo.
Advokátem je od roku 1998. V letech 1996 až 2004 praktikoval v Allen & Overy v Praze, s pobyty v kancelářích v Londýně (1999) a Frankfurtu nad Mohanem (2002/2003). V roce 2005 byl partnerem v Noerr Stiefenhofer Lutz v Praze a od roku 2006 do roku 2021 působil jako of counsel v Clifford Chance v Praze. Je též rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha.
Specializuje se na řešení úpadku obchodních společností a na spory s ním související. V současnosti je předsedou Akademického fóra INSOL Europe a členem správní rady International Insolvency Institute. Je členem skupiny privátních expertů, kteří Evropské komisi poskytovali konzultace ohledně jejího návrhu evropského insolvenčního nařízení 2015/848 i evropské restrukturalizační směrnice 2019/1023. Ministerstvu spravedlnosti ČR poskytoval konzultace ohledně návrhů legislativních reakcí na pandemii Covid-19 i ohledně implementace směrnice 2019/1023.
Od dubna 2021 působí jako advokát v JŠK.

Vybrané otázky z preventivní restrukturalizace
Evropská restrukturalizační směrnice 2019/1023 je největším podnětem k reformě českého insolvenčního práva od roku 2006, kdy byl přijat insolvenční zákon. Zatímco implementační pravidla navržená Ministerstvem spravedlnosti v návrhu zákona o preventivní restrukturalizaci představují ucelenou a v celku funkční kodifikační předlohu, u doprovodných změn insolvenčního zákona předkladatel na koncepční revizi toho druhu, jakou by implementace vyžadovala, bohužel rezignoval. V mém krátkém úvodním příspěvku se zaměřím na obě tyto strany legislativní předlohy. Z té první jsem vybral pravidla o nahrazení nesouhlasu skupiny obecných věřitelů, která jsou patrně nejinovativnějším řešením předloženým v rámci návrhu české implementace. V druhé části upozorním na vybrané oblasti insolvenčního zákona, v nichž implementační návrh podle mého soudu selhává, jelikož pomíjí řadu klíčových koncepčních dopadů zákona o preventivní restrukturalizaci do systému platného insolvenčního práva.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
odborný asistent na Katedře strategie Fakulty podnikatelskohospodářské VŠE, ředitel Odboru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů v České spořitelně, a.s.

Absolvent Vysoké škole ekonomické v Praze, od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniků a insolvenční procesy. Na fakultě podnikohospodářské je garantem předmětu Transformace a restrukturalizace firem a předmětu Due Diligence. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C. H. Beck 2011), spoluautorem knihy Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona (Professional Publishing, 2016), odborné monografie Transformace a restrukturalizace podniku (C. H. Beck, 2011), spoluautorem komentáře k Insolvenčnímu zákonu (C. H. Beck, 2019) a řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Je členem expertní pracovní skupiny k transpozici směrnice o restrukturalizaci a insolvenci při ministerstvu spravedlnosti.

David Šmejkal
David Šmejkal
ředitel Poradny při finanční tísni

Vystudoval ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci, sociologii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně a veřejnou správu na Cevro institutu. Věnoval se ochraně spotřebitele a nyní dluhovému a insolvenčnímu poradenství. V současnosti působí jako ředitel Poradny při finanční tísni.

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek
Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek
advokát / managing associate a vedoucí brněnské pobočky v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL

Jan Tomíšek vede brněnskou pobočku advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Věnuje se softwarovému právu, elektronickému podepisování a identifikaci, kybernetické bezpečnosti, ochraně osobních údajů a ochraně spotřebitele. Mimo oblast IT se specializuje na přípravu legislativy a stavební právo. Vedle působení v advokacii je externím doktorandem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pravidelně vyučuje zejména témata softwarového práva a ochrany osobních údajů. Je držitelem ocenění Právník roku v kategorii Talent roku za rok 2016.
Jan je absolventem Právnické fakulty, Fakulty informatiky a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Kromě práva studoval kybernetickou bezpečnost a management. Je certifikovaným profesionálem v ochraně soukromí (CIPP/E).

Mgr. Tomáš Valášek
Mgr. Tomáš Valášek
výkonný ředitel Insolvence 2008, a.s.
Téma: Digitalizace insolvenčního řízení

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Po ukončení studia působil na obchodních a manažerských postech v oblasti finančnictví. Od roku 2009 řídí společnost Insolvence 2008, která se specializuje na oblast insolvencí a poskytuje komplexní podporu insolvenčním správcům. Dlouhodobě se věnuje tématu digitalizace oblasti insolvencí.

Digitalizace insolvenčního řízení
Příspěvek představí stručnou historii, současnost i budoucnost digitalizace insolvenčního řízení. Pandemická situace otevřela téma potřeby vzdáleného jednání správce s dlužníkem. Tuto myšlenku podpořilo červencovým benchmarkem i samo Ministerstvo spravedlnosti. Diskuze by měla naznačit, jaké bude legislativní řešení online jednání a jak bude digitalizace insolvencí do budoucna vypadat.

JUDr. Jarmila Veselá
JUDr. Jarmila Veselá
advokátka, insolvenční správkyně a zakladatelka společnosti InsolCentrum, s.r.o.
Téma: Profily typických dlužníků a jejich chování
Téma: Anketa k postojům starostů k zadlužení občanů a chystaná novela insolvenčního zákona

Je advokátka a insolvenční správkyně. Ve své právní praxi se soustředila na krizová řízení – právní poradenství při privatizaci státních podniků, likvidaci podniků, provozovala a prodala za chodu pět průmyslových podniků. V letech 2002–2008 působila jako prezidentka Komory pro krizové řízení a insolvenci v ČR. Účastnila se mezinárodních konferencí o insolvenci a spolupracovala na přípravě nového insolvenčního zákona. V roce 2009 založila společnost InsolCentrum, která se zabývá zpracováním a analýzou dat z insolvenčních řízení.

Profily typických dlužníků a jejich chování
Jednatelka analytické společnosti InsolCentra Jarmila Veselá představí profily typických dlužníků:
- firmu v konkurzu
- živnostníka v konkurzu
- dlužníka v oddlužení
- exekučního dlužníka
Profily byly zpracovány na základě analýz insolvenčních a souvisejících dat a veřejných zdrojů.

Anketa k postojům starostů k zadlužení občanů a chystaná novela insolvenčního zákona
JUDr. Jarmila Veselá (InsolCentrum) a Ing. Dan Jiránek (Svaz měst a obcí ČR) budou prezentovat výsledky ankety postoje starostů k řešení zadluženosti občanů. Významný vzorek téměř 100 % starostů všech obcí v ČR zaujal jednoznačně nesouhlasný postoj k plošnému zadlužování a ke zmírňování podmínek pro osvobození od dluhů.

Mgr. Marek Výborný
Mgr. Marek Výborný
poslanec PS PČR, předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení

Od roku 2001 učitel na gymnáziu v Pardubicích, v letech 2012–2020 působil jako jeho ředitel. Byl aktivní v komunální a krajské politice jako zastupitel a člen Rady města Heřmanův Městec a dlouholetý člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje. Odborně se věnuje zvláště problematice vzdělávání v ČR. V roce 2017 byl zvolen za KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny PČR, kde se stal mimo jiné členem ústavně právního výboru a předsedou podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V letech 2019–2020 byl předsedou KDU-ČSL. Kromě oblasti střetu zájmů, Ústavy a volebních zákonů se intenzivně věnuje právě problematice oddlužení a exekucí. Moderoval sněmovní diskusi nad poslední novelou insolvenčního zákona a v současné době rozsáhlou novelu exekučního řádu a OSŘ. Je autorem řady pozměňovacích návrhů směřujících ke zlepšení exekučního prostředí v ČR.

JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D.
JUDr. Ondřej Zezulka, Ph.D.
vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR
Téma: Transpoziční novela insolvenčního zákona
Téma: Úvod k preventivní restrukturalizaci

Je absolventem magisterského i doktorského studia na Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Ve své legislativní praxi a publikační činnosti se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva. Od roku 2017 je národním expertem v pracovní skupině Rady EU zabývající se směrnicí o restrukturalizaci a insolvenci, účastník insolvenční pracovní skupiny UNCITRAL, poté byl pověřen přípravou transpozice druhé šance a preventivní restrukturalizace. Je spoluautorem komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018), komentáře k insolvenčnímu zákonu (2019) a komentáře k lex covid (2020). V současnosti působí jako interní doktorand a vyučující na katedře podnikového a evropského práva FMV VŠE.

Transpoziční novela insolvenčního zákona
Transpoziční novela insolvenčního zákona implementuje koncept tzv. druhé šance podle směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Příspěvek představí východiska návrhu a jeho klíčové prvky. Cílem novely je nabídnout rovné podmínky oddlužení všem podnikajícím i nepodnikajícím fyzickým osobám, a to nezávisle na způsobu získávání příjmů nebo původu dluhů. Návrh novely vedle sjednocení tříleté doby oddlužení přináší i další úpravy procesního průběhu oddlužení. Dochází k rozvázání okamžiku splnění oddlužení a přiznání osvobození, což umožní dokončit zpeněžování zbývajícího majetku, a deponované částky půjde uvolnit k hrazení výživného a nákladů řízení.

Úvod k preventivní restrukturalizaci
Návrh zákona o preventivní restrukturalizaci byl odeslán do připomínkového řízení v červenci 2021 a představuje hlavní část transpozice směrnice 2019/1023 o restrukturalizaci a insolvenci. Nový institut nabízí nástroj k odvrácení hrozícího úpadku obchodním korporacím, které se nachází v přechodných finančních problémech. Příspěvek ve stručnosti představí východiska nového zákona, obecně nastíní průběh celé preventivní restrukturalizace a zdůrazní hlavní prvky. Současně poukáže na zásadní rozdíly oproti existujícímu institutu reorganizace a vysvětlí hybridní model, který kombinuje soukromoprávní vyjednávání o restrukturalizačním plánu s eventuální ad hoc intervencí soudu.

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský
člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, člen Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců

Advokát od roku 1991. Expert na správu korporací, restrukturalizaci a insolvenci. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. Jako první v České republice získal zvláštní povolení k řešení úpadku korporací a finančních institucí. Pracuje na nejvýznamnějších případech korporátních úpadků (Sazka, OKD, Vítkovice, ČSA, ARCA). V minulosti působil jako soudce. Je předsedou insolvenční sekce a členem představenstva České advokátní komory. Působí jako předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Je členem senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. V letech 2013–2021 byl členem Legislativní rady vlády České republiky. Je spoluautorem velkého Komentáře Insolvenčního zákona a Komentáře Zákona o advokacii. Získal celojustiční ocenění Právník roku 2017.

Mgr. Lukáš Pachl
Mgr. Lukáš Pachl
moderátor konference, insolvenční správce, spoluautor několika vydání Komentáře insolvenčního zákona

Je absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně. V současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Konference Insolvence 2020 - Akreditace

Základní cena:

5 490 Kč *

Zákaznická cena:

(pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®)

4 990 Kč *

* Cena zahrnuje vstup na konferenci, kompletní materiály, občerstvení, oběd, záznam konference a sborník.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konference Insolvence 2021 - Partneři

Prokonzulta Rowan Česká justice Poradna při finanční tísni Unie spolků insolvenčních správců Lawyers & Business Právní prostor

Konference Insolvence 2021 - Blog

Covid-19: Co je potřeba ke vstupu na konferenci?

V souladu s nařízením vlády musí všichni účastníci při prezenci předložit doklad prokazující jejich bezinfekčnost jedním z uvedených způsobů ... číst více

Až nyní se naplno ukazuje obrovská výhoda elektronických dražeb a aukcí

Nejen v nedávné době plné nejrůznějších zákazů, nařízení vlády a omezení pohybu osob, se teprve naplno ukázala obrovská praktická výhoda elektronických dražeb a aukcí, které postupně nahradily klasické kamenné dražby, které v minulosti kralovaly statistikám. Naše dlouhodobá praxe ukazuje a nyní se zřetelně i potvrdilo, že elektronická forma prodeje je praktičtější zejména pro účastníky dražeb a aukcí, ale v důsledku je nakonec jednodušší. Velké výhody má i pro navrhovatele – především v rychlosti a také výrazně šetří náklady. číst více

Konference Insolvence 2021 - Fotogalerie
foto-01 foto-02 foto-03 foto-04 foto-05 foto-06 foto-07 foto-08
Konference Insolvence 2021 - Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as

Přihlásit se k odběru novinek