Blog

Připravujeme Konferenci Insolvence 2015

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník Konference Insolvence, tentokrát s označením roku 2015. Konference Insolvence 2015 proběhne v pátek 12. června v Konferenčním Centru CITY, v Praze na Pankráci. Těšit se můžete na zajímavý program, v průběhu kterého pohovoří řada odborníků z praxe na zajímavá témata.

Konference insolvence 2015 naváže na úspěšný první ročník. Stejně jako loni i letos se ponese především v duchu setkání s kolegy a odborníky v oblasti insolvence. Součástí programu nebudou jen zajímavé přednášky profesionálů z praxe, ale také společná diskuze a prostor pro dotazy ze strany návštěvníků konference. Akce je určena nejen samotným insolvenčním správcům a advokátům, ale také zástupům akademické obce nebo odborné veřejnosti.

Motivací k vytvoření konceptu konference byly změny v insolvenčním zákoně, ke kterým došlo na přelomu roku 2013 a 2014. Na téma těchto změn jsme loni uspořádali několik tematických seminářů. Samotní insolvenční správci pak ale projevili zájem o vytvoření obsáhlejšího a ucelenějšího programu, který by zastřešoval celé téma. Rozhodli jsme se tedy zužitkovat naše zkušenosti v realizaci dalšího vzdělávání v oblasti insolvenčního řízení a vyjít tomuto zájmu vstříc.

Loňský ročník konference jsme uspořádali v pátek 16. května 2014 v prostorách konferenčního centra City v Praze na Pankráci. Celkem se akce zúčastnilo více než 150 zájemců z řad insolvenčních správců, koncipientů, advokátů i zástupců velkých věřitelských firem.

Program zahrnoval příspěvky pěti řečníků, kteří byli vybráni na základě svého zaměření a zkušeností z praxe. Některé přednášky byly zaměřeny obecněji, například příspěvek Mgr. Tomáše Brauna, soudce Městského soudu v Praze, který promluvil na téma specifika NOZ ve vztahu k insolvenčnímu řízení. Jiné příspěvky se soustředily na konkrétnější problémy, jako byla například přednáška na téma „Aktuální soudní praxe při rozhodování žalob na neúčinnost právních úkonů a o popření vykonatelných pohledávek podaných insolvenčním správcem; soudní spory v průběhu konkurzu“ od Mgr. Luboše Dörfla, tehdejšího soudce Vrchního soudu v Praze a stávajícího předsedy Krajského soudu v Ústí nad Labem. Program významným způsobem doplnily také odborné dotazy účastníků a živé diskuze s přednášejícími i mezi samotnými posluchači.

Konference Insolvence 2014 se těšila velkému množství pozitivních ohlasů ze strany posluchačů i přednášejících. Na základě prezentovaných témat vznikl sborník, který zpětně obdrželi všichni účastníci konference a ze kterého i dnes ve své praxi čerpá řada insolvenčních správců, a dokonce i někteří soudci.

Podobně jako loni, i letos se bude jednat o jedinou konferenci úzce zaměřenou na problematiku insolvenčního práva pořádanou v České republice. Osvědčený koncept bychom navíc rádi dále rozšířili. Hlavní ideou konference ale stále zůstává umožnění kontaktu insolvenčních správců, advokátů i dalších zájemců s odborníky, kteří se ve své praxi často velkou měrou podílejí na formování insolvenční legislativy.

Jsme rádi, že můžeme podobnou akcí přispět k navázání a prohloubení této spolupráce a dále Vám tak pomoci zjednodušit práci a šetřit čas. Druhý ročník Konference insolvence se uskuteční v pátek 12. června v Praze. Již brzy Vám prozradíme, na jaké mluvčí a jaká témata se můžete těšit. Program i další podrobnější informace budeme průběžně zveřejňovat na webových stránkách www.konferenceinsolvence.cz.

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as