Blog

Konference Insolvence 2016 především na téma novely insolvenčního zákona

Při příležitosti třetího ročníku Konference Insolvence se v pátek 10. června 2016 v konferenčních prostorách pražského Hotelu Duo sešlo přes sto insolvenčních správců a jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ekonomů i zástupců věřitelských společností. Celodenní program jim nabídl pásmo odborných přednášek i možnost diskuze s odborníky, soudci či zástupcem Ministerstva spravedlnosti ČR.

Po akreditování účastníků konference a krátkém přivítání zahájil program JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. Soudce Krajského soudu v Českých Budějovicích promluvil na velmi žádané téma novely insolvenčního zákona. Navázal na něj JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, který posluchačům přiblížil další připravované změny, které mohou ovlivnit zaběhnutou insolvenční praxi.

Po přestávce se slova ujal Prof. Dr. Alexander Bělohlávek, rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR. Ve své přednášce se rozhovořil o tom, co přináší nové nařízení EU o přeshraničních insolvencích. Příspěvek předsedy trestního kolegia Nejvyššího soudu, JUDr. Františka Púryho, Ph.D., posluchače zanesl zase do jiné tematické oblasti, a sice k problematice trestněprávních aspektů insolvenčního práva. Dopolední program uzavřel Mgr. Rostislav Krhut, místopředseda Krajského soudu v Ostravě, s náhledem na návrhy kolegia místopředsedů krajských soudů v otázkách standardizace insolvenčních procesů.

Po obědovém rautu, který se konal přímo v konferenčních prostorách Hotelu Duo, zasedli k řečnickému stolu účastníci panelové diskuze. K Mgr. Krhutovi, JUDr. Strnadovi, JUDr. Púrymu a JUDr. Žižlavskému se zde přidala Mgr. Ing. Eva Hepperová, předsedkyně Spolku moravských insolvenčních správců. Za Mgr. Antonína Stanislava v panelové diskuzi na post zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR na poslední chvíli operativně zaskočil Mgr. Ondřej Zezulka.

Oba bloky panelové diskuze byly věnovány především zodpovězení velkého množství dotazů, které účastníci Konference Insolvence 2016 mluvčím položili, ať už písemně předem, tak přímo na místě. O odpovědi na otázky, na které se v rámci vymezeného času nedostalo, tazatelé nepřijdou. Budou jim vybranými řečníky zodpovězeny dodatečně písemnou formou.

Diskuze i celý konferenční den se nesly v příjemné atmosféře. Účastníci akce zpětně oceňovali nejen tematickou skladbu programu, která vycházela mimo jiné návrhů témat posluchačů našich seminářů s odborníky, ale také dostatečný prostor pro setkání a kolegy z oboru, ať už v přátelském či profesionálním duchu.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se Konference Insolvence 2016 zúčastnili. Přednášejícím a partnerům, bez jejichž spolupráce a podpory bychom konferenci nemohli zrealizovat, hostům, kteří přijali naše pozvání a v neposlední řadě samozřejmě také samotným posluchačům, díky kterým se Konference Insolvence 2016 již tradičně stává vrcholem vzdělávacích aktivit na poli českého insolvenčního práva.

Věříme, že se společně setkáme opět za rok na Konferenci Insolvence 2017.

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as