Blog

Konference Insolvence 2017 přinesla pestrý program

V pořadí již čtvrtý ročník specializované celodenní konference věnované problematice insolvenčního práva se konal v pátek 19. května v konferenčním sále Hotelu Duo v Praze. V publiku Konference Insolvence 2017 se sešlo na sto padesát posluchačů z řad insolvenčních správců a jejich asistentů, advokátů, koncipientů i studentů právnických oborů, zástupců vzdělávacích, věřitelských či znaleckých institucí a v neposlední řadě také hostů z řad zástupců soudů i Ministerstva spravedlnosti.

Po akreditaci účastníků a krátkém úvodním slovu Mgr. Tomáše Valáška zahájil dopolední část odborného programu Mgr. Martin Liška, soudce Vrchního soudu v Praze, s příspěvkem věnovaným tématu odměn insolvenčních správců. Místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhut na něj navázal přednáškou na téma Oddlužení podnikatelů a dopadů novely insolvenčního zákona.

Po krátké přestávce byl pro účastníky konference připraven blok dalších tří odborných příspěvků z oblasti korporátního úpadku. Ing. Lee Louda, zástupce insolvenčních správců, pohovořil o mezeře krytí coby novém prvku v českém insolvenčním prostředí. JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, pro letošní ročník konference zpracoval téma Negativní domněnky úpadku a nového evropského trendu druhé šance. Dopolední část programu uzavřela přednáška ředitele odboru restrukturalizace a vymáhání České spořitelny, Ing. Jaroslava Schönfelda, Ph.D. zaměřená na problematiku ekonomického obsahu definice korporátního úpadku.

Během polední pauzy byl pro účastníky konference přímo v konferenčních prostorách připraven oběd formou bohatého rautu. O půl druhé pak účastníci znovu zasedli v přednáškovém sále, aby společně shlédli přednášky zástupců Ministerstva spravedlnosti. Mgr. Martin Richter se ve svém příspěvku věnoval tématu dohledu ministerstva nad insolvenčními správci v souvislosti s novelou zákona o insolvenčních správcích. Vrchní ministerský rada legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Mgr. David Jakub Hošek zakončil přednáškovou část programu příspěvkem na téma Novela 64/2017 Sb. Vyšší efektivita, větší zodpovědnost?

Jakmile se posluchači občerstvili při krátké odpolední pauze, sešli se společně s moderátorem Mgr. Lukášem Pachlem a všemi řečníky k panelové diskuzi. Pětasedmdesátiminutový diskuzní blok byl věnován dotazům samotných účastníků Konference Insolvence 2017. O jejich zaslání jsme účastníky požádali již před konferencí, část byla vznesena také prostřednictvím sběrného boxu během konferenčního dne. Odpovědi na otázky, na které se v rámci vymezeného času nedostalo, zpracují přednášející písemně. Tyto dotazy budou mimo jiné součástí tištěného sborníku s přepisy přednášek i diskuzí, který obdrží všichni účastníci konference poštou na přelomu měsíce června a července.

Celý konferenční den provázela již tradičně příjemná, přátelská atmosféra. Účastníci ocenili pestrý výběr témat i mluvčích v rámci programu. Na své si přišli jak zájemci o specifičtější oblasti insolvencí, jakou je například problematika korporátního úpadku, tak posluchači, které zajímali odpovědi na aktuální otázky spojené s posledními novelizacemi insolvenčního zákona. Konference Insolvence také letos poskytla všem účastníkům i hostům dostatek prostoru pro společné setkání s kolegy v oboru na přátelské i profesní rovině.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, díky kterým se Konference Insolvence opět stala vrcholem vzdělávacích akcí na poli českého insolvenčního práva. Děkujeme přednášejícím, váženým hostů i partnerům, jejichž přízeň a podpora je pro realizaci konference klíčová. Děkujeme samozřejmě také všem posluchačům, jejichž zájem je pro nás nejlepším důkazem, že to, co děláme, má smysl.

Rádi bychom poděkovali také všem, kteří se s námi podělili o své názory a poskytli nám zpětnou vazbu prostřednictvím dotazníku. Z účastníků, kteří vyplněný a podepsaný dotazník odevzdali, jsme vylosovali tři, kteří získají akreditaci na Konferenci Insolvence 2018 zdarma. Jsou jimi: Mgr. Ing. Petr Konečný, Ing. Jiří Mlčoch a Mgr. Tomáš Fianta. Vylosovaným gratulujeme.

Věříme, že se společně sejdeme opět za rok při příležitosti jubilejního pátého ročníku Konference Insolvence 2018.

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as