Blog

Konference Insolvence 2018

Na Konferenci Insolvence 2018, která byla jubilejní a již pátá v pořadí, jsme v pátek 8. června 2018 v pražském hotelu Duo přivítali přes sto třicet zájemců o aktuální informace z oblasti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila také řada advokátů, advokátních koncipientů, studentů právnických oborů, ekonomů, zástupců vzdělávacích, věřitelských či znaleckých institucí. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů, Ústavního soudu i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR. Program, jak už je zvykem, byl namíchán z praktických poznatků a legislativních výhledů převážně v České republice. Nově jsme nahlédli i do záměrů Evropské unie a v rámci panelové diskuze se probírala ta nejožehavější témata. Kromě zajímavého programu se mohli účastníci těšit také ze společného setkání s kolegy z oboru.

Po zahájení a krátkém úvodním slovu Mgr. Tomáše Valáška, který se ujal i moderování celé konference, zahájil dopolední část odborného programu JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D., s příspěvkem věnovaným legislativním návrhům EU k preventivní restrukturalizaci korporací a oddlužení podnikatelů. Po jeho bloku pokračoval JUDr. David Uhlíř, soudce Ústavního soudu, s judikaturou Ústavního soudu v oddlužení.

Po krátké přestávce byl pro posluchače připraven další blok dvou přednášek. V první části tohoto bloku se ujal slova JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva České advokátní komory a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, který se věnoval tématu odměn insolvenčních správců a novele insolvenčního zákona, především jaké byly představy a jaký měla dopad v realitě. Dopolední část pak uzavřel Mgr. Rostislav Krhut z Krajského soudu v Ostravě se svou přednáškou na téma SJM v oddlužení.

Odpolední část programu zahájil Mgr. Krhut se svou druhou přednáškou na téma závěrečná fáze oddlužení splátkovým kalendářem. Vrchní ministerský rada legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti Mgr. David Jakub Hošek zakončil přednáškovou část programu příspěvkem na téma Oddlužení: nepřítel a svůdce? – několik úvah na okraj debat o oddlužovací novele.

Závěr celé konference byl věnován panelové diskuzi. K řečníkům Mgr. Krhutovi a Mgr. Hoškovi se připojila Mgr. Ing. Eva Hepperová, která je předsedkyní Unie spolku insolvenčních správců, největšího profesního sdružení insolvenčních správců. Hodinový diskuzní blok byl určen dotazům samotných účastníků Konference Insolvence 2018.

Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem, díky kterým se Konference Insolvence opět stala vrcholem vzdělávacích akcí na poli českého insolvenčního práva. Děkujeme samozřejmě také všem posluchačům, jejichž zájem je pro nás nejlepším důkazem, že to, co děláme, má smysl.

Věříme, že se společně sejdeme opět při příležitosti šestého ročníku Konference Insolvence 2019, který se bude konat 7. června 2019 v Praze. Budeme se Vás těšit.

Tým Konference Insolvence

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as