Blog

Panelová diskuze a zajímavé přednášky

Stejně jako loni i letos zůstává hlavním cílem Konference Insolvence vytvořit prostor pro výměnu informací mezi insolvenčními správci, soudci a dalšími účastníky insolvence napříč celou republikou. Program bude zaměřen na aktuální otázky a problémy, se kterými se můžete ve své praxi setkat a které musíte v rámci výkonu činnosti řešit. Konference Insolvence 2015 by proto měla být přínosem pro všechny, kteří se problematikou insolvenčního práva zabývají.

Program budou tvořit zajímavé přednášky odborníků z praxe, ale také panelová diskuze, v rámci které se střetnou vybraní soudci krajských soudů z různých koutů České republiky i insolvenční správci, kteří se významnou měrou angažují při činnosti spolků insolvenčních správců.

Dva bloky panelové diskuze vyplní odpolední část programu Konference Insolvence 2015. Mezi účastníky diskuze uslyšíte Mgr. Luboše Dörfla, Mgr. Jana Kozáka, Mgr. Rostislava Krhuta, JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D, a JUDr. Tomáše Zadražila. S výše zmíněnými vystoupí také Mgr. Ing. Eva Hepperová a JUDr. Michal Žižlavský, a společně představí a prodiskutují své náhledy na současnou situaci insolvenčního práva v České republice a nejaktuálnější problémy, kterým insolvenční správci při své práci čelí.

Věříme, že právě panelová diskuze bude pro účastníky Konference největším přínosem, neboť nabídne nejen množství faktických informací, ale také přehled o různých přístupech a jejich kritické zhodnocení. Pozornost bude věnována například pravidlům pro zřizování a fungování provozoven insolvenčních správců. Kterým směrem se diskuze bude ubírat, ovlivní ale především účastníci konference.

Dopolední program bude věnován přednáškám. Vybraní mluvčí promluví podrobněji o zajímavých tématech ze své praxe. Na plánované koncepční změny a záměry v oblasti insolvenčního práva nahlédneme s Mgr. Lubošem Dörflem. Daňovou problematiku v insolvenčním řízení nám více objasní Mgr. Ing. Eva Hepperová. Mgr. Rostislav Krhut pohovoří o příjmech dlužníka v oddlužení a JUDr. Michal Žižlavský nás seznámí s testy insolvence korporací a s rozhodovacími analýzami.

Napříč celým programem bude samozřejmě také prostor pro dotazy ze strany publika. I Vy tedy budete mít možnost ovlivnit směřování společných diskuzí. Ať už jste insolvenční správce, nebo se při své práci s insolvenčním právem setkáváte jiným způsobem, Konference Insolvence 2015 může být významným příspěvkem vašemu dalšímu vzdělávání v oboru.

Těšit se můžete také na bohaté občerstvení. V průběhu programu Vás čekají dvě kratší kávové přestávky a jedna delší na oběd, který tentokrát proběhne v podobě rautu.

Využijte možnosti akreditace za nejnižší cenu, která platí do 30. dubna 2015. Aktuální informace najdete vždy na stránce
www.konferenceinsolvence.cz.

Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as