Přejít na stránku Konference Insolvence 2021 >>>

Konference Insolvence 2020 Sekce pro účastníky konference

Aktuální informace k 2. 10. 2020

Díky ochotě a nadšení přednášejících se konference uskuteční online!

Velmi si vážíme rozhodnutí přednášejících přijít a podělit se s námi o své cenné zkušenosti. Konference tedy bude! Online, v původním termínu 9. října 2020.

Co budete mít online k dispozici?

Veškeré materiály, možnost se na cokoliv dotázat či se k tématu vyjádřit a po ukončení obdržíte kompletní nahrávku celého dne. Následně vám přijde na vaši adresu také tištěný sborník, který tradičně zahrnuje všechny dotazy, které na konferenci zazní. Měli jsme pro vás připravený také malý dárek v podobě Sbírky IZ, ten k vám tedy doputuje také poštou. Těšíme se na viděnou!

Sedmý ročník odborné Konference Insolvence se uskuteční dne 9. října 2020 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze.

Špičkoví řečníci z řad insolvenčních správců, soudců, advokátů, představitelů státní správy i legislativců, se budou věnovat všem zásadním tématům napříč oborem.

Program bude nově sestaven převážně z panelových diskuzí, které jsou jednou z nejdůležitějších platforem pro výměnu a sdílení názorů všech profesionálů v oblasti insolvenčního práva.

Na konferenci srdečně zveme všechny insolvenční správce i jejich asistenty, advokáty, koncipienty, zástupce věřitelů, dražebníků, exekutorů, ministerstev a samozřejmé také všechny zájemce z řad odborné veřejnosti.

Wellness hotel STEP ****
Malletova 1141/4
190 00 Praha 9 – Libeň

Jak se do konferenčních prostor dostanete?
  • autem – ulice Malletova 1141 (vjezd z ulice Novovysočanská ulice Skloněná) – parkování na hotelovém parkovišti zdarma, popř. v parkovacím domě za 100 Kč/den
  • metro B-Palmovka a pěšky cca 10 - 15 minut
  • metro B-Vysočanská a bus č. 136 stanice Skloněná
  • metro A-Flora a bus č. 136 stanice Skloněná
  • tram 3,8,12,19 stanice Balabenka a pak cca 8 minut pěšky

Konference Insolvence 2020 - Program
Konference Insolvence 2020 - Přednášející

Vybíráme ze špičky v oboru ty nejvhodnější pro Vás!

JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
poradce Marka Výborného, předsedy sněmovního podvýboru pro insolvence a exekuce

Působí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a Fakultě mezinárodních vztahů VŠE. Problematice exekucí a insolvencí se věnoval již minulé volební období jako legislativní poradce vicepremiéra Pavla Bělobrádka.

Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.
Mgr. Filip Hanzlík, LL.M.
náměstek výkonného ředitele a hlavní právník České bankovní asociace

Je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a bakalářského studia politologie na Fakultě sociálních věd tamtéž, dále absolvoval postgraduální studium na Ann Arbor Law School, University of Michigan. V letech 1998 – 2011 působil na různých pozicích v advokacii. Od roku 2012 působí v České bankovní asociaci jako hlavní právník, od října 2015 pak také jako náměstek výkonného ředitele ČBA. Je stálým představitelem ČBA na jednáních Výkonného výboru Evropské bankovní federace a stálým zástupcem ČBA v regionálním uskupení bankovních asociací České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Bulharska a Rumunska „V8“.

Mgr. Tomáš Jirmásek
Mgr. Tomáš Jirmásek
soudce Krajského soudu v Praze

Je soudcem od roku 2010 (Okresní soud v Berouně), od roku 2011 působí u Krajského soudu v Praze na insolvenčním úseku. Před vstupem do justice působil v advokacii. O insolvenčním právu pravidelně přednáší a publikuje články. Je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu vydanému nakladatelstvím C. H. Beck.

PhDr. Pavel Körner, Ph.D.
PhDr. Pavel Körner, Ph.D.
předseda Spolku Severočeských insolvenčních správců, insolvenční správce

Je ekonom a insolvenční správce, emeritní bankéř. Působí jako předseda Spolku Severočeských insolvenčních správců a ohlášený společník ve společnosti AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

Mgr. Rostislav Krhut
Mgr. Rostislav Krhut
místopředseda Krajského soudu v Ostravě, dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se konkursním soudcem stal v roce 1997. Je místopředsedou Krajského soudu v Ostravě. Od dubna 2019 je dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu. V roce 2013 byl zvolen Právníkem roku 2013 za oblast insolvenčního práva.

Ing. Lee Louda, Ph.D.
Ing. Lee Louda, Ph.D.
výkonný ředitel Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze a insolvenční správce se zvláštním povolením

Absolvoval České vysoké učení technické v Praze. Od roku 1994 zastával řadu postů v ekonomické oblasti - byl burzovním makléřem, manažerem portfolií, nuceným správcem a likvidátorem subjektů finančního trhu. Absolvoval Institut oceňování majetku při VŠE, zabýval se krizovým řízením a od roku 2004 i správou konkursních podstat. Po nabytí účinnosti insolvenčního zákona v roce 2008 absolvoval příslušné zkoušky a získal obě licence pro insolvenční správu. Od roku 2008 také aktivně působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde přednáší a podílí se na vědecké činnosti školy. Odborně a organizačně pracoval na přípravě tematických a mezinárodních konferencích v rámci výzkumu insolvence a v oblasti restrukturalizace a zániku podniku. V roce 2012 získal evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Od roku 2016 působí jako insolvenční správce významné těžařské společnosti OKD, a.s. V současnosti je zároveň výkonným ředitelem Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze.

JUDr. Kateřina Martínková, LL.M.
JUDr. Kateřina Martínková, LL.M.
advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením, členka Rady expertů Asociace insolvenčních správců, odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo

Je advokátka a insolvenční správkyně se zvláštním povolením, členka Rady expertů ASIS a odborné sekce ČAK pro insolvenční právo, zakládající společník Advokátní kanceláře Martínková, Popek, Vídenský a spol. založené v roce 1994. V současné době je řídícím společníkem této advokátní kanceláře. Od roku 1994 aktivní insolvenční správce, respektive dříve správce konkurzní podstaty. Funkci správce vykonávala i u velkých korporátních úpadků, ve kterých byl provozován závod. Má zkušenosti s řešením všech způsobů úpadku dlužníka včetně řešení úpadku finanční instituce. Je likvidátorem, vykonávala tuto funkci i u finanční instituce. V rámci advokacie se zaměřuje vedle obchodního práva i na právo insolvenční. V insolvenčních řízeních a sporech tímto řízením vyvolaných zastupuje insolvenční správce, věřitele i dlužníky. Má bohaté zkušenosti s řešením úpadků reorganizací a přípravou reorganizačních plánů.

Mgr. Bc. Zita Prošková
Mgr. Bc. Zita Prošková
pracovní a dluhový poradce, Člověk v tísni o.p.s.

Magisterský titul získala na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a bakalářský titul na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni v oboru sociální práce. Působí jako sociální pracovník, dluhový poradce a metodik v organizaci Člověk v tísni, o.p.s. Je lektorem akreditovaných kurzů dluhového poradenství.

JUDr. Martin Richter
JUDr. Martin Richter
ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Je ředitelem odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR a působí jako doktorand Katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. V minulosti působil mimo jiné jako tajemník rozkladové komise a poradní komise ministra spravedlnosti či v pozici poradce primátora hl. m. Prahy.

Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
odborný asistent na Katedře strategie Fakulty podnikatelskohospodářské VŠE, ředitel Odboru restrukturalizace a vymáhání korporátních klientů v České spořitelně, a.s.

Absolvent Vysoké škole ekonomické v Praze, od roku 2008 pracuje na katedře strategie (dříve podnikové ekonomiky) Podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. Specializuje se na problematiku transformace, restrukturalizace a sanace podnikatelských subjektů, manažerské finance, oceňování podniků a insolvenční procesy. Na fakultě podnikohospodářské je garantem předmětu Transformace a restrukturalizace firem a předmětu Due Diligence. Působí aktivně v rámci vedlejší specializace Turnaround Management. Je trvale zapojen do výzkumných aktivit fakulty včetně řešení několika grantů poskytnutých Technologickou agenturou České republiky. Je autorem odborné monografie Moderní pohled na oceňování pohledávek (C. H. Beck 2011), spoluautorem knihy Insolvenční řízení, očekávání, realita a budoucnost insolvenčního zákona (Professional Publishing, 2016), odborné monografie Transformace a restrukturalizace podniku (C. H. Beck, 2011), spoluautorem komentáře k Insolvenčnímu zákonu (C. H. Beck, 2019) a řady dalších publikací a článků ve vědeckých periodikách. Je členem vědecké rady a řídícího výboru Centra restrukturalizace a insolvence Harryho Pollaka IEM při Vysoké škole ekonomické v Praze, členem správní rady profesní organizace Turnaround Management Association ČR. Intenzivně spolupracuje s praxí, kde téměř již 25 let působí na různých manažerských pozicích v rámci bankovního sektoru zejména pak v České spořitelně, a.s. Je předsedou Komise pro Workout při České bankovní asociaci. V roce 2012 získal v Madridu evropské ocenění Turnaround Management Association za koncernovou přeshraniční reorganizaci Kord Group pro oblast velkých korporací. Je členem expertní pracovní skupiny k transpozici směrnice o restrukturalizaci a insolvenci při ministerstvu spravedlnosti.

Mgr. Adam Sigmund
Mgr. Adam Sigmund
partner v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ, insolvenční správce se zvláštním povolením

Je partnerem v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ. Je také insolvenčním správcem se zvláštním povolením ve společnosti AS ZIZLAVSKY v.o.s. Zaměřuje se na insolvenční právo a jeho mezinárodní přesahy a dále na soudní spory. Je členem Rady expertů Asociace insolvenčních správců a členem odborné sekce České advokátní komory pro insolvenční právo. Jako insolvenční správce nebo jako advokát se podílel na řadě významných insolvenčních transakcí, jako např. SAZKA, POLDI, OKD, ECM, VIA-CHEM, JAWA apod.

Ing. Zbyněk Spousta
Ing. Zbyněk Spousta
náměstek ministryně spravedlnosti, Sekce provozní a právní

V roce 2008 absolvoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně. Od roku 2004 působil na Okresním soudu ve Znojmě, nejprve jako vyšší soudní úředník a následně v pozici ředitele správy soudu. V roce 2014 byl jmenován vrchním ředitelem sekce ekonomicko-správní na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Od roku 2015 je ředitelem odboru investičního, v roce 2017 se stal ředitelem odboru investic a majetku. V roce 2019 jmenován do funkce náměstka ministra spravedlnosti, sekce provozní a právní.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.
Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.
vedoucí restrukturalizační a insolvenční praxe pražské kanceláře Allen & Overy

Během své kariéry zastupoval mezinárodní i lokální finanční instituce a další klienty v insolvenčních řízeních jakož i v rámci incidenčních sporů či akvizic majetku (včetně portfolií pohledávek). V rámci pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti se podílí na implementaci Směrnice o restrukturalizaci a insolvenci a připravoval též část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19. Je vedoucím kolektivu komentáře k insolvenčnímu zákonu a autorem řady komparativních publikací INSOL Europe a World Bank. Petr je mimo jiné členem redakční rady časopisu Eurofenix a Komorní listy, členem INSOL International E-News Update Committee, Turnaround Management Association ČR a členem Sekce insolvenčního práva ČAK. V oblasti restrukturalizací Petr přednáší u nás (mimo jiné externě na VŠE) i v zahraničí.

Mgr. Lukáš Stoček
Mgr. Lukáš Stoček
předseda Spolku moravských insolvenčních správců, předseda Unie spolků insolvenčních správců, advokát a insolvenční správce

Je advokát a insolvenční správce. Působí jako předseda Spolku moravských insolvenčních správců a předseda Unie spolků insolvenčních správců. Je Seniorský společník a ředitel ve společnosti AAA INSOLVENCE OK v.o.s.

David Šmejkal
David Šmejkal
ředitel Poradny při finanční tísni

Vystudoval Ekonomiku a řízení na Technické univerzitě v Liberci, sociologii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně, veřejnou správu na Cevro institutu. Věnoval se ochraně spotřebitele a nyní dluhovému a insolvenčnímu poradenství. V současnosti působí jako ředitel Poradny při finanční tísni.

Mgr. Ing. Klára Vítková
Mgr. Ing. Klára Vítková
vedoucí oddělení insolvenčního na odboru insolvenčním a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vystudovala také Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde pokračuje v postgraduálním studiu a vyučuje. Na ministerstvu spravedlnosti působí od roku 2017, od roku 2020 v pozici vedoucího oddělení insolvenčního. Je spoluautorkou komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorkou odborných článků z oblasti ústavního, občanského, obchodního a insolvenčního práva.

Mgr. Marek Výborný
Mgr. Marek Výborný
poslanec PSP ČR za KDU-ČSL, předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení ÚPV

Od roku 2001 učitel na gymnáziu v Pardubicích, v letech 2012 – 2020 působil jako ředitel tohoto gymnázia. Aktivní v komunální a krajské politice jako zastupitel a člen Rady města Heřmanův Městec a dlouholetý člen výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Pardubického kraje. Odborně se věnuje zvláště problematice vzdělávání v ČR. V roce 2017 zvolen za KDU-ČSL do Poslanecké sněmovny PČR, kde se stal mimo jiné členem ústavně právního výboru a předsedou podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. V letech 2019 – 2020 byl předsedou KDU-ČSL. Kromě oblasti střetu zájmů, Ústavy a volebních zákonů se intenzivně věnuje právě problematice oddlužení a exekucí. Moderoval sněmovní diskusi nad poslední novelou insolvenčního zákona a v současné době rozsáhlou novelu exekučního řádu a OSŘ. Autor řady pozměňovacích návrhů směřujících ke zlepšení exekučního prostředí v ČR.

Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D.
Mgr. Ondřej Zezulka, Ph.D.
vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstva spravedlnosti ČR

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde dokončil doktorské studium na katedře občanského práva. Od roku 2015 působí na Ministerstvu spravedlnosti ČR na pozici vrchního ministerského rady oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy. Ve své legislativní praxi se zabývá teoretickými aspekty českého a evropského insolvenčního práva a bezprostředně přípravou právních předpisů (zejm. „akreditační“ novely č. 64/2017 Sb. a „oddlužovací“ novely č. 31/2019 Sb.) včetně jejich prováděcích předpisů. Od roku 2017 působí jako národní expert v pracovní skupině Rady Evropské unie pověřené přípravou směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, v minulosti se též účastnil zasedání insolvenční pracovní skupiny UNCITRAL. Je spoluautorem komentáře k zákonu o insolvenčních správcích (2018) a autorem řady dalších publikací a přednášek z oblasti insolvenčního práva, civilního práva procesního a práva informačních technologií.

JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský
člen představenstva České advokátní komory, předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců, člen specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců a člen Legislativní rady vlády ČR

Advokátem je od roku 1991. Působí jako vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. V minulosti působil jako soudce. Více než 25 let se zaměřuje na český soudní proces. Má praktické zkušenosti z mnoha set soudních řízení jako soudce, advokát, obhájce a insolvenční správce. Je členem představenstva České advokátní komory a předsedou Rady expertů Asociace insolvenčních správců. Působí jako člen specializovaného senátu Nejvyššího správního soudu pro kárné delikty soudců. Je členem Legislativní rady vlády ČR. Získal prestižní ocenění Právník roku 2017.

Mgr. Lukáš Pachl
Mgr. Lukáš Pachl
moderátor konference, insolvenční správce, spoluautor několika vydání Komentáře insolvenčního zákona

Absolvent Právnické fakultu Masarykovy university v Brně, který v současnosti vykonává činnost insolvenčního správce jako ohlášený společník Indra – Šebesta v.o.s. Je rovněž spoluautorem několika vydání Komentáře k insolvenčnímu zákonu u nakladatelství Wolters Kluwer, pravidelně publikuje na stránkách Konkursních novin a věnuje se lektorské činnosti pro veřejný i soukromý sektor.

Konference Insolvence 2020 - Akreditace

Základní cena:

5 490 Kč

Zákaznická cena:

(pro uživatele informačního systému Insolvenční správce®)

4 990 Kč

Cena online:

3 990 Kč *

* Cena zahrnuje online přístup, materiály v PDF, záznam konference a tištěný sborník.
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Konference Insolvence 2020 - Partneři Mediální partneři

Lidové noviny Právní rádce Info.cz Česká justice Insolvenční zóna Wolters Kluwer Poradna při finanční tísni Unie spolků insolvenčních správců Asociace insolvenčních správců Prokonzulta Rowan

O spolupráci s dalšími mediálními partnery a partnery jednáme.

Konference Insolvence 2020 - Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as