Přejít na stránku Konference Insolvence 2021 >>>

Konference Insolvence 2019 Sekce pro účastníky konference

Šestý ročník Konference Insolvence se uskuteční dne 7. června 2019 v konferenčních prostorách Wellness hotelu STEP v Praze. V rámci konference zaměřené na oblast insolvenčního práva a s ním spojených otázek se představí zajímaví řečníci z řad zástupců soudů, insolvenčních správců a dalších institucí, které do procesu insolvenčních řízení vstupují.

Na konferenci srdečně zveme všechny insolvenční správce i jejich asistenty, advokáty, koncipienty, zástupce realitních kanceláří, dražebníků, exekutorů, ministerstev a samozřejmé také všechny zájemce z řad odborné veřejnosti. Akce tímto způsobem stejně jako v předchozích ročnících vytváří platformu pro výměnu informací mezi všemi subjekty, které v rámci insolvenčních řízení spolupracují, a to napříč jednotlivými kraji České republiky.Wellness hotel STEP ****
Malletova 1141/4
190 00 Praha 9 – Libeň

Jak se do konferenčních prostor dostanete?
  • autem – ulice Malletova 1141 (vjezd z ulice Novovysočanská ulice Skloněná) – parkování na hotelovém parkovišti zdarma, popř. v parkovacím domě za 100 Kč/den
  • metro B-Palmovka a pěšky cca 10 - 15 minut
  • metro B-Vysočanská a bus č. 136 stanice Skloněná
  • metro A-Flora a bus č. 136 stanice Skloněná
  • tram 3,8,12,19 stanice Balabenka a pak cca 8 minut pěšky

Konference Insolvence 2019 - Přednášející

Vybíráme ze špičky v oboru ty nejvhodnější pro Vás!

Mgr. Rostislav Krhut
místopředseda Krajského soudu v Ostravě, Právník roku, od 1. 4. 2019 dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu
Téma: Praktické dopady novely insolvenčního zákona do činnosti insolvenčního správce

Předmětem příspěvku budou změny v úvodní fázi oddlužení, v jeho průběhu a ve fázi závěrečné. Dále změny při sepisování návrhu na povolení oddlužení a další změny.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA
místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, Právník roku
Téma: Insolvence 2019: Bohémská rapsodie nebo plíživý soumrak oddlužení?
doc. JUDr. Tomáš Richter LL.M., Ph.D.
Of Counsel v pražské kanceláři Clifford Chance LLP a vyučující na Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze
Téma: Implementace evropské "restrukturalizační" směrnice – příležitosti, rizika a otazníky

V březnu 2019 byla Evropským parlamentem přijata nová evropská směrnice o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení. Jedná se bez pochyby o dosud nejambicioznější harmonizační projekt EU v oblasti podnikatelského dluhového financování. Směrnice ponechává členským státům v otázkách implementace směrnice značnou volnost. Příspěvek se zaměří na hlavní potenciální přínosy, hlavní potenciální rizika implementace směrnice do českého práva, a na hlavní nejistoty ze směrnice vyplývající.

JUDr. Jarmila Veselá
Advokátka a zakladatelka společnosti InsolCentrum, s.r.o.
Téma: Projekt reálných dat oddlužení

Příspěvek představí nejnovější data oddlužení, která ukazují, jaká je reálná zadluženost osob v ČR, kdo jsou oddlužení lidé, jak jsou dlužníci úspěšní při splácení dluhů a jaké budou dopady oddlužovací novely.

JUDr. Daniel Ševčík, Ph.D.
insolvenční správce a advokát, prezident Asociace insolvenčních správců
Téma: Insolvenční správce. Quo vadis?

- požadavky na IS a jejich změny v historii, posun pojetí správce

- výtěžnost insolvenčních věcí pro věřitele v průběhu doby a stability právního prostředí

- není nemravné dluhy vymáhat, ale neplnit je

- dohled nad IS, smysl a praktické souvislosti

- stručně pozitiva a negativa nové úpravy 2019 z pohledu IS

Mgr. Ondřej Zezulka
Vrchní ministerský rada oddělení civilního práva procesního a insolvenční legislativy Ministerstvo spravedlnosti ČR
Téma: Dotvoření novely prováděcími předpisy a další kapitola příběhu insolvenčních formulářů

Aktuální novelu insolvenčního zákona doprovází řada prováděcích právních předpisů, které výrazně ovlivní aplikační praxi. Výpočet hodnoty chráněného obydlí, zvýšení podílu nezabavitelné částky na příjmech dlužníka, odměna insolvenčního správce či změny v insolvenčních formulářích svými praktickými dopady nepochybně "dotvoří" konečnou podobu novely. Příspěvek tudíž představí podstatný obsah paralelně připravovaných či přijatých prováděcích předpisů a změny provedené ve vybraných formulářích k účinnosti novely. Informuje též o aktuálním vývoji projektu přepracování všech insolvenčních formulářů.

Mgr. Ing. Eva Hepperová
insolvenční správkyně a předsedkyně Unie spolku insolvenčních správců
Téma: Výběr z daňových novinek

Jde o změny především v ZDP a ZDPH účinné do 1. 4. 2019, které by měli IS při své činnosti znát.

JUDr. Lukáš Zrůst, Ph.D., LL.M., MBA, BA (Hons)
insolvenční správce se zvláštním povolením
JUDr. Martin Richter
ředitel odboru insolvence Ministerstva spravedlnosti ČR
JUDr. Vilém Anzenbacher, Ph.D.
poradce Mgr. Marka Výborného, předsedy sněmovního podvýboru pro insolvence a exekuce
Mgr. Lukáš Pachl
moderátor konference, insolvenční správce, spoluautor několika vydání Komentáře insolvenčního zákona
Konference Insolvence 2019 - Program
Konference Insolvence 2019 - Akreditace
Konference Insolvence 2019 - Partneři Hlavní mediální partner

Právní rádce

Partneři

Sagit právní a ekonomické nakladatelství SKARTACE, ARCHIVACE, DIGITALIZACE - REISSWOLF Prokonzulta UniCredit Bank Wolters Kluwer Vilímková Dudák & Partners Poradna při finanční tísni Asociace insolvenčních správců Unie spolků insolvenčních správců

Mediální partneři

Insolvenční zóna Česká justice Info.cz

O spolupráci s dalšími mediálními partnery a partnery jednáme.

Konference Insolvence 2019 - Blog

UniCredit Bank opět zvýhodnila a rozšířila bankovní služby pro insolvenční správce

UniCredit Bank je tradičním partnerem všech právníků a dalších profesionálů v Česku. Služeb této banky využívá více než tři čtvrtiny notářů a téměř polovina advokátů a advokátních kanceláří působících v ČR. Dlouhodobě úspěšná je banka také v obsluze insolvenčních správců, kterým nabízí jedny z nejlepších podmínek na trhu. A právě na nabídku pro insolvenční správce jsme se zeptali Pavla Šupíka, manažera Kompetenčního centra pro svobodná povolání UniCredit Bank. číst více

REISSWOLF – bezpečnost, ochrana, spolehlivost

Společnost REISSWOLF likvidace dokumentů a dat, s.r.o. byla založena v roce 1996 a od této doby trvale působí v oblasti likvidace dokumentů a ostatních datových nosičů. V oboru likvidace zajišťuje provádění bezpečné externí likvidace listinných dokumentů a ostatních nosičů dat jako jsou pevné disky, CD/DVD nosiče, diskety, videokazety a různé druhy plastových karet a mikrofiší dle mezinárodní normy DIN 66399. číst více

Konference Insolvence 2019

KONFERENCE INSOLVENCE je již tradiční jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva a je vrcholem našich vzdělávacích akcí. Za dobu své existence si získala pevnou pozici na poli odborných akcí v oblasti insolvence. číst více

Konference Insolvence 2018

Na Konferenci Insolvence 2018, která byla jubilejní a již pátá v pořadí, jsme v pátek 8. června 2018 v pražském hotelu Duo přivítali přes sto třicet zájemců o aktuální informace z oblasti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila také řada advokátů, advokátních koncipientů, studentů právnických oborů, ekonomů, zástupců vzdělávacích, věřitelských či znaleckých institucí. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů, Ústavního soudu i zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR. číst více

Konference Insolvence 2017 přinesla pestrý program

V pořadí již čtvrtý ročník specializované celodenní konference věnované problematice insolvenčního práva se konal v pátek 19. května v konferenčním sále Hotelu Duo v Praze. V publiku Konference Insolvence 2017 se sešlo na sto padesát posluchačů z řad insolvenčních správců a jejich asistentů, advokátů, koncipientů i studentů právnických oborů, zástupců vzdělávacích, věřitelských či znaleckých institucí a... číst více

Konference Insolvence 2017 se koná již 19. května v Praze

V pátek 19. května se v Praze sejdou nejen odborníci na insolvenční právo z řad zástupců soudů, Ministerstva spravedlnosti i dalších institucí, ale také zástupci insolvenčních správců, věřitelských subjektů či znaleckých ústavů. Stanou se součástí Konference Insolvence 2017, čtvrtého ročníku odborné konference zaměřené na insolvenční právo. Registrujte se na Konferenci Insolvence 2017 již nyní a buďte také u toho. Dopolední část... číst více

KONFERENCE INSOLVENCE 2017: 19. KVĚTNA V PRAZE

Čtvrtý ročník Konference Insolvence se koná v pátek 19. května 2017 v konferenčních prostorách pražského hotelu Duo. Konference Insolvence je již tradičně jedinečnou příležitostí ke sdílení informací z oblasti českého insolvenčního práva. Na konferenci srdečně zveme všechny insolvenční správce, advokáty a koncipienty, zástupce znaleckých ... číst více

Konference Insolvence 2016 především na téma novely insolvenčního zákona

Při příležitosti třetího ročníku Konference Insolvence se v pátek 10. června 2016 v konferenčních prostorách pražského Hotelu Duo sešlo přes sto insolvenčních správců a jejich asistentů, advokátů a koncipientů, ekonomů i zástupců věřitelských společností. Celodenní program jim nabídl pásmo odborných přednášek i možnost diskuze... číst více

Audiozákony – poslouchejte právní předpisy kdekoli a kdykoli

Partnerem Konference Insolvence 2016 se staly nově Audiozákony, za nimiž stojí advokátní kancelář Hartman, Rychnovská. Sdružení advokátů se rozhodlo vytvořit Audiozákony, především z důvodu, že jim samotným znění právních předpisů ve zvukové podobě zkrátka chybělo. Projekt vznikl z přesvědčení, že možnost poslechu znění... číst více

Přihlaste se na Konferenci Insolvence 2016 již nyní a získejte akreditaci za akční cenu

Konference Insolvence 2016 se uskuteční v pátek 10. června v konferenčních prostorách Hotelu Duo v Praze. Na přípravě konference intenzivně pracujeme. Samotný program dostává první jasné obrysy právě v těchto dnech. Stejně jako v předchozích ročnících bude konferenční den i tentokrát rozdělen do dvou bloků. V rámci dopolední části... číst více

Konference Insolvence 2015 získala pozitivní ohlasy

Konference Insolvence 2015 hostila v Praze v pátek 12. června více než sto dvacet zájemců o aktuální informace z oblasti insolvenčního práva. Kromě insolvenčních správců a jejich zaměstnanců se konference zúčastnila také řada advokátů, advokátních koncipientů, ekonomů i zástupců velkých věřitelských společností. Pozvání přijali také soudci Krajských soudů... číst více

Panelové diskuze se zúčastní také zástupkyně Ministerstva spravedlnosti

Právě v těchto dnech vrcholí přípravy Konference insolvence 2015. Konference proběhne již příští týden 12. června v Konferenčním centru City v Praze. Do poslední chvíle ladíme jak nejmenší detaily průběhu celého dne, tak samotný program. Mimo avizovaných řečníků a účastníků panelové diskuze nově přislíbila svou účast také Mgr. Pavla Plachá, zástupkyně legislativního odboru... číst více

Přípravy Konference Insolvence 2015 pokračují

Stále pracujeme na přípravách Konference Insolvence 2015. Sestavením programu totiž přípravy zdaleka nekončí, spíše začínají. Dále tak pracujeme na zajištění technického vybavení, občerstvení, připravujeme pro Vás nové materiály v podobě konferenčních desek, včetně podkladů k jednotlivým přednáškám, sestavujeme osnovu témat pro panelovou diskuzi a pilujeme spolupráci s partnery... číst více

Panelová diskuze a zajímavé přednášky

Stejně jako loni i letos zůstává hlavním cílem Konference Insolvence vytvořit prostor pro výměnu informací mezi insolvenčními správci, soudci a dalšími účastníky insolvence napříč celou republikou. Program bude zaměřen na aktuální otázky a problémy, se kterými se můžete ve své praxi setkat a které musíte v rámci výkonu činnosti řešit... číst více

Připravujeme Konferenci Insolvence 2015

Rádi bychom Vás pozvali na druhý ročník Konference Insolvence, tentokrát s označením roku 2015. Konference Insolvence 2015 proběhne v pátek 12. června v Konferenčním Centru CITY, v Praze na Pankráci. Těšit se můžete na zajímavý program, v průběhu kterého pohovoří řada odborníků z praxe na zajímavá témata... číst více

Konference Insolvence 2019 - Kontakt

Insolvence 2008, a.s.
Kopečná 231/10, 602 00 Brno
IČ: 27759725 / DIČ: CZ27759725
konference [at] insolvence.as